Sök i kursutbudet

Använda sökfunktionen för att hitta i Chalmers utbildningsutbud, både vad gäller kurser och program. När det finns en kurshemsida visas en hus-symbol som leder till denna sida. Tänk på att välja det läsår du vill se information om.
Sök program och utbildningsplaner


Institutionernas kurser för doktorander

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
Blockschema »   Tillåtna byten »   Utbildningsplan »  | Årskurs:  1  2 

Programplan för  
MPIDE - INTERAKTIONSDESIGN, MASTERPROGRAM Läsår: 2015/2016
Programplanen är fastställd 2015-02-19 av utbildningsområdesansvarig

Andra årskursen
Förklaringar

Inst Kurskod Moment
kod
Not Block Kursnamn, Momenttyp Omfattning/
period
Ordinarie
tentamen
Omtentamina
okt -15 t o m aug -16

HÖSTTERMIN
Läsperiod 1
Obligatoriska kurser
60 CIU265 0112 E Interaction design project 1, Projekt 7,5
Valbara kurser
60 CIU151 0108  Innovation and entrepreneurship, del A, Inlämningsuppgift 7,5
37 DAT231 0114  D Requirements engineering, Projekt 3,5
37 DAT231 0214 S D Requirements engineering, Tentamen 4,0 27/10-2015 em L 05/01-2016 em L 16/08-2016 em L
60 TDA486 0107 E Human-centred design, Projekt 7,5

Läsperiod 2
Valbara kurser
60 CIU151 0208 S Innovation and entrepreneurship, del B, Projekt 7,5
60 CIU196 0112  A Mobile computing - Design och implementation, Tentamen 3,5
60 CIU196 0212 S A Mobile computing - Design och implementation, Projekt 4,0
60 CIU241 0115  Design av teknologi för barn, Tentamen 4,5
60 CIU241 0215 S Design av teknologi för barn, Konstruktionsövning + lab 3,0
60 CIU280 0114  Emerging trends and critical topics in interaction design, Inlämningsuppgift 3,0
60 CIU280 0214 S Emerging trends and critical topics in interaction design, Tentamen 4,5
37 DAT166 0115  B Software product line engineering, Projekt 4,5
37 DAT166 0215 S B Software product line engineering, Tentamen 3,0 14/01-2016 fm L 04/04-2016 fm L 26/08-2016 fm L Ändring
37 DAT246 0114  A Empirisk programvaruteknik, Inlämningsuppgift 2,5
37 DAT246 0214 S A Empirisk programvaruteknik, Tentamen 5,0 11/01-2016 em L 06/04-2016 fm L 24/08-2016 fm L
37 TDA357 0106  D Databaser, Tentamen 4,5 12/01-2016 em M 04/04-2016 em M 25/08-2016 em M
37 TDA357 0206 S D Databaser, Laboration 3,0
37 TDA361 0107  D Computer graphics, Tentamen 7,5 15/01-2016 fm M 05/04-2016 em EKL 23/08-2016 em M
37 TDA361 0207 S D Computer graphics, Laboration 0,0

 
VÅRTERMIN
Läsperiod 3
Valbara kurser
60 DAT157 0114  Design av användarupplevelser, Laboration 2,0
60 DAT157 0214  Design av användarupplevelser, Inlämningsuppgift 2,0
60 DAT157 0314 S Design av användarupplevelser, Projekt 3,5
37 DAT205 0108 * Advanced computer graphics, Projekt 3,0
37 DAT205 0208 * Advanced computer graphics, Projekt 0,8
37 DAT220 0109  C Advanced software architecture, Tentamen 5,0 17/03-2016 fm L 07/04-2016 em L 16/08-2016 fm L
37 DAT220 0209 S C Advanced software architecture, Projekt 2,5
37 DAT240 0110  D Model-driven engineering, Tentamen 3,0 16/03-2016 fm L 06/04-2016 em L 19/08-2016 em L
37 DAT240 0210 S D Model-driven engineering, Projekt 4,5
37 EDA263 0107  C Datasäkerhet, Tentamen 6,0 19/03-2016 fm H 09/04-2016 em SB 24/08-2016 em M
37 EDA263 0207 S C Datasäkerhet, Laboration 1,5

Läsperiod 4
Valbara kurser
37 DAT205 0108 * Advanced computer graphics, Projekt 3,0
37 DAT205 0208 *S Advanced computer graphics, Projekt 0,7
37 DAT261 0115  Model-based testing, Inlämningsuppgift 3,0
37 DAT261 0215 S Model-based testing, Tentamen 4,5 01/06-2016 fm M 22/08-2016 em SB
37 EDA397 0107  B Agile development processes, Projekt 4,5
37 EDA397 0207 S B Agile development processes, Tentamen 3,0 02/06-2016 fm L 08/04-2016 fm L 25/08-2016 fm L

 
ÖVRIGT
Ej bundet till läsperiod
Valbara kurser
60 TDA335 0100 E Programming project, major, Projekt 15,0

 
EXAMENSARBETE
60 CIUX02 0108  Masterexamensarbete vid Tillämpad informationsteknologi, Examensarbete 30.0      
60 CIUX60 0109  Masterexamensarbete vid Tillämpad informationsteknologi, del A, Examensarbete 30.0      
60 CIUX60 0209  Masterexamensarbete vid Tillämpad informationsteknologi, del B, Examensarbete 30.0      
37 DATX05 0108  Masterexamensarbete vid Data- och informationsteknik, Examensarbete 30.0      
37 DATX60 0109  Masterexamensarbete vid Data- och informationsteknik, del A, Examensarbete 30.0      
37 DATX60 0209  Masterexamensarbete vid Data- och informationsteknik, del B, Examensarbete 30.0      

* Momentet omfattar undervisning i annan period
S Slutbetyg. Alla prov (moment) rapporteras först. Därefter rapporteras slutbetyg på kurs (S).
E Enda prov. Betyg i prov ger slutbetyg på kursen.
picture

Sidansvarig Publicerad: må 13 jul 2020.