Sök i kursutbudet

Använda sökfunktionen för att hitta i Chalmers utbildningsutbud, både vad gäller kurser och program. När det finns en kurshemsida visas en hus-symbol som leder till denna sida. Tänk på att välja det läsår du vill se information om.
Sök program och utbildningsplaner


Institutionernas kurser för doktorander

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
Blockschema »   Tillåtna byten »   Utbildningsplan »  | Årskurs:  1  2  3 

Programplan för  
TIDAL - DATATEKNIK, HÖGSKOLEINGENJÖR Läsår: 2015/2016
Programplanen är fastställd 2015-02-19 av utbildningsområdesansvarig

Tredje årskursen
Förklaringar

Inst Kurskod Moment
kod
Not Block Kursnamn, Momenttyp Omfattning/
period
Ordinarie
tentamen
Omtentamina
okt -15 t o m aug -16

HÖSTTERMIN
Läsperiod 1
Obligatoriska kurser
37 DAT255 0111  Software engineering project, Projekt 3,0
37 DAT255 0211 S Software engineering project, Inlämningsuppgift 4,5
Valbara kurser
16 FFR135 0100 E 1)  B Artificiella neurala nätverk, Inlämningsuppgift 7,5
32 SSY011 0115  1) 2)  D Elektriska system, Laboration 3,5
32 SSY011 0215 S 1) 2)  D Elektriska system, Tentamen 4,0 27/10-2015 em L 07/01-2016 fm L Kontakta examinator
37 TDA383 0114  1)  Parallell programmering, Laboration 3,0
37 TDA383 0214 S 1)  Parallell programmering, Tentamen 4,5 24/10-2015 em M 07/01-2016 em H 22/08-2016 em M
11 TMV210 0104 E 1) 3) 4)  Inledande diskret matematik, Tentamen 7,5 24/10-2015 fm V 05/01-2016 fm M 26/08-2016 em SB

Läsperiod 2
Obligatoriska kurser
37 TDA357 0106  D Databaser, Tentamen 4,5 12/01-2016 em M 04/04-2016 em M 25/08-2016 em M
37 TDA357 0206 S D Databaser, Laboration 3,0
Valbara kurser
37 EDA234 0108 E 1)  C Digital konstruktion, projektkurs, Projekt 7,5
37 LEU240 0198 E 1)  C Mikrodatorsystem, Tentamen 7,5 14/01-2016 em L 09/04-2016 em L 23/08-2016 fm L
37 LEU420 0101 S 1)  B Router och switchteknik, Projekt 7,5
37 TDA567 0114  1)  A Testning, felsökning och verifiering, Laboration 2,5
37 TDA567 0214 S 1)  A Testning, felsökning och verifiering, Tentamen 5,0 11/01-2016 em EKL Ändring 05/04-2016 em M
11 TMV200 0104 E 1) 3) 4)  Diskret matematik, Tentamen 7,5 15/01-2016 em M 07/04-2016 em SB 26/08-2016 em SB

 
VÅRTERMIN
Läsperiod 3
Obligatoriska kurser
37 DAT065 0106 E Projekt, Projekt 7,5
60 LSP127 0102 E A Professional English, Inlämningsuppgift 1,5
Valbara kurser
37 DAT076 0111  1)  C Web-applikationer, Inlämningsuppgift 1,5
37 DAT076 0211 S 1)  C Web-applikationer, Projekt 6,0
37 EDA263 0107  1)  C Datasäkerhet, Tentamen 6,0 19/03-2016 fm H 09/04-2016 em SB 24/08-2016 em M
37 EDA263 0207 S 1)  C Datasäkerhet, Laboration 1,5
37 EDA322 0113  1) 2)  Digital konstruktion, Laboration 3,0
37 EDA322 0213 S 1) 2)  Digital konstruktion, Tentamen 4,5 16/03-2016 em SB Ändring Kontakta examinator Ändring 25/08-2016 em SB
37 TDA383 0114  Parallell programmering, Laboration 3,0
37 TDA383 0214 S Parallell programmering, Tentamen 4,5 19/03-2016 em M 22/08-2016 em M

Läsperiod 4
Valbara kurser
37 EDA234 0108 E Digital konstruktion, projektkurs, Projekt 7,5
45 LMU450 0103 S 1)  C Ekonomi & organisation, Tentamen 6,0 31/05-2016 em L 05/04-2016 fm L 15/08-2016 fm L

 
EXAMENSARBETE
37 LMTX38 0105  Examensarbete vid Data- och informationsteknik, Examensarbete 15.0      
32 SSYX05 0108  Examensarbete vid Signaler och system, Examensarbete 15.0      

1) Obligatoriskt valbara: Välj mellan dessa kurser. OBS TDA382 kan alternativt läsas i läsperiod 3 (DAT076, EDA234, EDA263, EDA322, FFR135, LEU240, LEU420, LMU450, SSY011, TDA383, TDA567, TMV200, TMV210): 3 av kurserna krävs för examen
2) Rekommendation: Förkunskapskrav MPEES (EDA322, SSY011)
3) Överlapp: Endast en av markerade kurser kan samtidigt räknas in i examen (TMV200, TMV210)
4) Rekommendation: Förkunskapskrav MPCSN, MPALG och MPSOF. (TMV200, TMV210)
* Momentet omfattar undervisning i annan period
S Slutbetyg. Alla prov (moment) rapporteras först. Därefter rapporteras slutbetyg på kurs (S).
E Enda prov. Betyg i prov ger slutbetyg på kursen.
picture

Sidansvarig Publicerad: må 13 jul 2020.