Sök i kursutbudet

Använda sökfunktionen för att hitta i Chalmers utbildningsutbud, både vad gäller kurser och program. När det finns en kurshemsida visas en hus-symbol som leder till denna sida. Tänk på att välja det läsår du vill se information om.
Sök program och utbildningsplaner


Institutionernas kurser för doktorander

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
Blockschema »   Tillåtna byten »   Utbildningsplan »  | Årskurs:  1  2  3 
Programinriktning:  gemens. för alla FM  IT  KB  MP 

Programplan för  
TKIEK - INDUSTRIELL EKONOMI, CIVILINGENJÖR Läsår: 2015/2016
Programplanen är fastställd 2015-02-19 av utbildningsområdesansvarig

Tredje årskursen
Programinriktning Informationsteknik
Förklaringar

Inst Kurskod Moment
kod
Not Block Kursnamn, Momenttyp Omfattning/
period
Ordinarie
tentamen
Omtentamina
okt -15 t o m aug -16

HÖSTTERMIN
Läsperiod 1
Obligatoriska kurser
45 IOE011 0106 E B Ekonomisk analys 3: Innovationsekonomi, Tentamen 7,5 26/10-2015 fm V 05/01-2016 em M 19/08-2016 em SB
45 ITR233 0106  1)  C Logistik, Tentamen 6,0 28/10-2015 em H 07/01-2016 em H 18/08-2016 em M
45 ITR233 0206 S 1)  C Logistik, Inlämningsuppgift 1,5

Läsperiod 2
Obligatoriska kurser
45 ITR573 0106 E B Modellbyggnad och simuleringsmetodik, Projekt 7,5
37 TDA357 0106  D Databaser, Tentamen 4,5 12/01-2016 em M 04/04-2016 em M 25/08-2016 em M
37 TDA357 0206 S D Databaser, Laboration 3,0

 
VÅRTERMIN
Läsperiod 3
Obligatoriska kurser
60 IKA096 0106  A Informationssystem, Tentamen 6,0 14/03-2016 em M 06/04-2016 fm M 24/08-2016 em M
60 IKA096 0206 S A Informationssystem, Inlämningsuppgift 1,5

Läsperiod 4
Obligatoriska kurser
37 DAT255 0111  Software engineering project, Projekt 3,0
37 DAT255 0211 S Software engineering project, Inlämningsuppgift 4,5

 
EXAMENSARBETE
88 TEKX04 0106  1)  Kandidatarbete vid Teknikens ekonomi och organisation, del A, Projekt 0.0      
45 TEKX04 0206  1)  Kandidatarbete vid Teknikens ekonomi och organisation, del B, Projekt 15.0      

1) Kursen innehåller tema Miljö och hållbar utveckling 1,5 hp
* Momentet omfattar undervisning i annan period
S Slutbetyg. Alla prov (moment) rapporteras först. Därefter rapporteras slutbetyg på kurs (S).
E Enda prov. Betyg i prov ger slutbetyg på kursen.
picture

Sidansvarig Publicerad: må 13 jul 2020.