Sök i kursutbudet

Använda sökfunktionen för att hitta i Chalmers utbildningsutbud, både vad gäller kurser och program. När det finns en kurshemsida visas en hus-symbol som leder till denna sida. Tänk på att välja det läsår du vill se information om.
Sök program och utbildningsplaner


Institutionernas kurser för doktorander

​​​​​
Blockschema »   Tillåtna byten »   Utbildningsplan »  | Årskurs:  1  2  3 

Programplan för  
TKELT - ELEKTROTEKNIK, CIVILINGENJÖR Läsår: 2015/2016
Programplanen är fastställd 2015-02-19 av utbildningsområdesansvarig

Tredje årskursen
Förklaringar
Inst Kurskod Moment
kod
Not Block Kursnamn, Momenttyp Omfattning/
period
Ordinarie
tentamen
Omtentamina
okt -15 t o m aug -16
HÖSTTERMIN
Läsperiod 1
Obligatoriska kurser
32 ESS017 0107  D Reglerteknik, Tentamen 5,5 30/10-2015 fm H 07/01-2016 em M 18/08-2016 em SB
32 ESS017 0207 S D Reglerteknik, Konstruktionsövning + lab 2,0
59 MCC086 0111  A Mikroelektronik, Tentamen 3,0 26/10-2015 fm V 04/01-2016 fm H 15/08-2016 fm M
59 MCC086 0211  A Mikroelektronik, Projekt 3,0
59 MCC086 0311 S A Mikroelektronik, Inlämningsuppgift 1,5
Läsperiod 2
Valbara kurser
37 DAT016 0112  1) 2)  Programmering av inbyggda system, Tentamen 4,5 12/01-2016 em H 04/04-2016 em M 19/08-2016 fm M
37 DAT016 0212 S 1) 2)  Programmering av inbyggda system, Laboration 3,0
37 EDA234 0108 E 1)  C Digital konstruktion, projektkurs, Projekt 7,5
47 EEK140 0198  1) 3) 4)  D Elteknik, Tentamen 3,7 13/01-2016 em M 06/04-2016 em EKL 23/08-2016 em SB
47 EEK140 0298 S 1) 3) 4)  D Elteknik, Konstruktionsövning + lab 3,8
75 EEM021 0107  1) 3) 5)  A Högfrekvensteknik, Tentamen 6,0 Kontakta examinator Kontakta examinator Kontakta examinator
59 EEM021 0207 S 1) 3) 5)  A Högfrekvensteknik, Laboration 1,5
45 ITS065 0104 E 1) 6)  Genus och teknik, Tentamen 7,5 Kontakta examinator Kontakta examinator
45 ITS070 0104 E 1) 6)  Nya medier: Teknik, mobilitet och samhällsförändring, Tentamen 7,5 Kontakta examinator Kontakta examinator
45 TEK225 0107 E 1) 6)  Teknik och samhälle, Projekt 7,5
11 TMV200 0104 E 1) 7)  Diskret matematik, Tentamen 7,5 15/01-2016 em M 07/04-2016 em SB 26/08-2016 em SB
 
VÅRTERMIN
Läsperiod 3
Valbara kurser
45 CTE031 0105 E 1) 6)  Teknikhistoria, Tentamen 7,5 Kontakta examinator Kontakta examinator Kontakta examinator
37 EDA322 0113  1) 3) 8)  Digital konstruktion, Laboration 3,0
37 EDA322 0213 S 1) 3) 8)  Digital konstruktion, Tentamen 4,5 16/03-2016 em SB Ändring Kontakta examinator Ändring 25/08-2016 em SB
37 EDA344 0114  1) 9)  Datakommunikation, Laboration 2,0
37 EDA344 0214 S 1) 9)  Datakommunikation, Tentamen 5,5 16/03-2016 em M 28/05-2016 fm SB 15/08-2016 em SB
45 IEK415 0198  1)  Industriell ekonomi, Tentamen 4,5 Kontakta examinator 08/04-2016 fm M 19/08-2016 fm SB
45 IEK415 0298 S 1)  Industriell ekonomi, Projekt 3,0
32 SSY305 0113 E 1) 10) 3)  C Kommunikationssystem, Tentamen 7,5 17/03-2016 em H Ändring 08/04-2016 em M 26/08-2016 em M
37 TDA416 0105  1) 11) 7)  Datastrukturer och algoritmer, Tentamen 7,5 14/03-2016 fm SB 18/08-2016 fm M
37 TDA416 0205 S 1) 11) 7)  Datastrukturer och algoritmer, Laboration 0,0
45 TEK225 0107 E 6)  Teknik och samhälle, Projekt 7,5
11 TMA372 0101 E 1)  Partiella differentialekvationer, grundkurs, Tentamen 7,5 16/03-2016 em M Ändring 10/06-2016 fm M Ändring 24/08-2016 fm M Ändring
Läsperiod 4
Valbara kurser
37 EDA234 0108 E Digital konstruktion, projektkurs, Projekt 7,5
37 EDA331 0105  1) 12)  Datorsystemteknik, Tentamen 6,0 28/05-2016 em M 08/04-2016 em M 16/08-2016 em SB
37 EDA331 0205 S 1) 12)  Datorsystemteknik, Laboration 1,5
37 EDA343 0109  1) 9)  Datakommunikation, Laboration 2,0
37 EDA343 0209 S 1) 9)  Datakommunikation, Tentamen 5,5 28/05-2016 fm SB 16/03-2016 em M 15/08-2016 em SB
37 EDA481 0112  1) 2)  Programmering av inbyggda system, Tentamen 4,5 02/06-2016 em SB 04/04-2016 em M 19/08-2016 fm M
37 EDA481 0212 S 1) 2)  Programmering av inbyggda system, Laboration 3,0
37 EDA486 0112  1) 2)  Programmering av inbyggda system, Tentamen 4,5 02/06-2016 em SB 04/04-2016 em M 19/08-2016 fm M
37 EDA486 0212 S 1) 2)  Programmering av inbyggda system, Laboration 3,0
37 LET375 0105  1) 11) 7)  Algoritmer och datastrukturer, Tentamen 6,0 03/06-2016 em L 09/04-2016 em L 26/08-2016 em L
37 LET375 0205 S 1) 11) 7)  Algoritmer och datastrukturer, Inlämningsuppgift 1,5
75 RRY075 0107 E 1) 13)  C Mätteknik med miljöinriktning, Tentamen 7,5 02/06-2016 em EKL 23/08-2016 em SB
45 TEK130 0106 E 1) 6)  Vetenskapshistoria, Tentamen 7,5
45 TEK225 0107 E 6)  Teknik och samhälle, Projekt 7,5
45 TEK250 0107 E 1)  Industrial management, Tentamen 7,5 01/06-2016 em M 07/04-2016 em M 26/08-2016 em M
 
EXAMENSARBETE
88 DATX02 0106  Kandidatarbete vid Data- och informationsteknik, del A, Projekt 0.0      
37 DATX02 0206  Kandidatarbete vid Data- och informationsteknik, del B, Projekt 15.0      
88 ENMX02 0106  Kandidatarbete vid Energi och miljö, del A, Projekt 0.0      
47 ENMX02 0206  Kandidatarbete vid Energi och miljö, del B, Projekt 15.0      
88 MCCX02 0106  Kandidatarbete vid Mikroteknologi och nanovetenskap, del A, Projekt 0.0      
59 MCCX02 0206  Kandidatarbete vid Mikroteknologi och nanovetenskap, del B, Projekt 15.0      
88 MTTX02 0106  Kandidatarbete vid Material- och tillverkningsteknik, del A, Projekt 0.0      
43 MTTX02 0206  Kandidatarbete vid Material- och tillverkningsteknik, del B, Projekt 15.0      
88 RRYX02 0106  Kandidatarbete vid Rymd- och geovetenskap, del A, Projekt 0.0      
75 RRYX02 0206  Kandidatarbete vid Rymd- och geovetenskap, del B, Projekt 15.0      
88 SSYX02 0106  Kandidatarbete vid Signaler och system, del A, Projekt 0.0      
32 SSYX02 0206  Kandidatarbete vid Signaler och system, del B, Projekt 15.0      
1) Obligatoriskt valbara: - (CTE031, DAT016, EDA234, EDA322, EDA331, EDA343, EDA344, EDA481, EDA486, EEK140, EEM021, IEK415, ITS065, ITS070, LET375, RRY075, SSY305, TDA416, TEK130, TEK225, TEK250, TMA372, TMV200): 4 av kurserna krävs för examen
2) Överlapp: Endast en av markerade kurser kan samtidigt räknas in i examen (DAT016, EDA481, EDA486)
3) Obligatoriskt valbara: Breddkurser (EDA322, EEK140, EEM021, SSY305): 2 av kurserna krävs för examen
4) Rekommendation: Förkunskapskrav för MPEPO (EEK140)
5) Rekommendation: Rekommenderas för MPWPS (EEM021)
6) Kursen innehåller tema MTS 7,5 hp
7) Rekommendation: Förkunskapskrav för MPCSN (LET375 eller TDA416 och TMV200 eller TMV210) (LET375, TDA416, TMV200)
8) Rekommendation: Förkunskapskrav för MPEES (EDA322)
9) Överlapp: Endast en av markerade kurser kan samtidigt räknas in i examen (EDA343, EDA344)
10) Rekommendation: Rekommenderas för MPCOM (SSY305)
11) Överlapp: Endast en av markerade kurser kan samtidigt räknas in i examen (LET375, TDA416)
12) Rekommendation: Rekommenderas för MPEES (EDA331)
13) Kursen innehåller tema Miljö och hållbar utveckling 7,5 hp
* Momentet omfattar undervisning i annan period
S Slutbetyg. Alla prov (moment) rapporteras först. Därefter rapporteras slutbetyg på kurs (S).
E Enda prov. Betyg i prov ger slutbetyg på kursen.
picture

Publicerad: fr 24 apr 2020.