Sök i kursutbudet

Använda sökfunktionen för att hitta i Chalmers utbildningsutbud, både vad gäller kurser och program. När det finns en kurshemsida visas en hus-symbol som leder till denna sida. Tänk på att välja det läsår du vill se information om.
Sök program och utbildningsplaner


Institutionernas kurser för doktorander

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
Blockschema »   Tillåtna byten »   Utbildningsplan »  | Årskurs:  1  2  3 

Programplan för  
TKDAT - DATATEKNIK, CIVILINGENJÖR Läsår: 2015/2016
Programplanen är fastställd 2015-02-19 av utbildningsområdesansvarig

Tredje årskursen
Förklaringar

Inst Kurskod Moment
kod
Not Block Kursnamn, Momenttyp Omfattning/
period
Ordinarie
tentamen
Omtentamina
okt -15 t o m aug -16

HÖSTTERMIN
Läsperiod 1
Obligatoriska kurser
32 SSY080 0106 S B Transformer, signaler och system, Tentamen 7,5 30/10-2015 em M 05/01-2016 em M 24/08-2016 em M
Valbara kurser
16 FFY143 0106 E Fysik 2, Tentamen 7,5 26/10-2015 fm H 05/01-2016 em M 23/08-2016 em SB
60 LSP530 0199 * 1)  Skönlitteratur på engelska för ingenjörer, Projekt 3,5
11 MVE085 0105 E 2) 3) 4)  Flervariabelanalys, Tentamen 7,5 29/10-2015 fm V 04/01-2016 fm M 26/08-2016 fm SB
37 TDA383 0114  Parallell programmering, Laboration 3,0
37 TDA383 0214 S Parallell programmering, Tentamen 4,5 24/10-2015 em M 07/01-2016 em H 22/08-2016 em M
37 TIN093 0114 E A Algoritmer, Tentamen 7,5 24/10-2015 em M 07/01-2016 fm H Ändring 25/08-2016 em M

Läsperiod 2
Obligatoriska kurser
47 ENM155 0114  5)  D Modellering av hållbara energisystem, Projekt 4,5
47 ENM155 0214 S 5)  D Modellering av hållbara energisystem, Tentamen 3,0 12/01-2016 em H Ändring 08/04-2016 em EKL 16/08-2016 fm M
32 ERE103 0115  B Reglerteknik, Laboration 3,0
32 ERE103 0215 S B Reglerteknik, Tentamen 4,5 14/01-2016 fm H 04/04-2016 em M Ändring 18/08-2016 em SB
Valbara kurser
60 LSP530 0199 *E 1)  Skönlitteratur på engelska för ingenjörer, Projekt 4,0

 
VÅRTERMIN
Läsperiod 3
Valbara kurser
45 CTE031 0105 E 1)  Teknikhistoria, Tentamen 7,5 Kontakta examinator Kontakta examinator Kontakta examinator
37 DAT076 0111  C Web-applikationer, Inlämningsuppgift 1,5
37 DAT076 0211 S C Web-applikationer, Projekt 6,0
37 DAT122 0115  Programmeringsparadigmer, Laboration 3,0
37 DAT122 0215 S Programmeringsparadigmer, Tentamen 4,5
60 DAT216 0114  6)  Design och konstruktion av grafiska gränssnitt, Projekt 3,5
60 DAT216 0214 S 6)  Design och konstruktion av grafiska gränssnitt, Tentamen 4,0 14/03-2016 em M 06/04-2016 em H Ändring 16/08-2016 fm SB
37 DAT325 0115  Matematikens domänspecifika språk, Inlämningsuppgift 3,5
37 DAT325 0215 S Matematikens domänspecifika språk, Tentamen 4,0 15/03-2016 em EKL Ändring 23/08-2016 em SB
37 EDA222 0106  B Realtidssystem, Tentamen 4,5 14/03-2016 fm M 08/04-2016 em M 22/08-2016 em M
37 EDA222 0206 S B Realtidssystem, Laboration 3,0
37 EDA263 0107  C Datasäkerhet, Tentamen 6,0 19/03-2016 fm H 09/04-2016 em SB 24/08-2016 em M
37 EDA263 0207 S C Datasäkerhet, Laboration 1,5
75 EOE054 0110 * Mätteknik, Tentamen 2,2
75 EOE054 0210 * Mätteknik, Konstruktionsövning 1,5
32 ETI146 0106 * 7)  Elektronik, Laboration 0,7
32 ETI146 0206 * 7)  Elektronik, Tentamen 3,0
11 MVE270 0108 E 2) 4)  Flervariabelanalys, Tentamen 7,5 18/03-2016 em H 04/04-2016 fm SB 16/08-2016 em SB
11 MVE370 0111 * 1) 8)  Matematik och samhälle, Inlämningsuppgift 3,0
60 TDA289 0110  6)  A Människa - dator interaktion, Inlämningsuppgift 4,5
60 TDA289 0210 S 6)  A Människa - dator interaktion, Laboration 3,0
37 TDA342 0110  C Avancerad funktionell programmering, Laboration 4,5
37 TDA342 0210 S C Avancerad funktionell programmering, Tentamen 3,0 15/03-2016 fm H 22/08-2016 em M
37 TDA357 0106  Databaser, Tentamen 4,5 18/03-2016 fm H 04/04-2016 em M Ändring 25/08-2016 em M
37 TDA357 0206 S Databaser, Laboration 3,0
37 TDA383 0114  Parallell programmering, Laboration 3,0
37 TDA383 0214 S Parallell programmering, Tentamen 4,5 19/03-2016 em M 22/08-2016 em M

Läsperiod 4
Valbara kurser
37 DAT026 0107 E Matematisk modellering och problemlösning, Inlämningsuppgift 7,5
37 DAT255 0111  9)  Software engineering project, Projekt 3,0
37 DAT255 0211 S 9)  Software engineering project, Inlämningsuppgift 4,5
75 EOE054 0110 * Mätteknik, Tentamen 3,0 Kontakta examinator Kontakta examinator
75 EOE054 0210 *S Mätteknik, Konstruktionsövning 0,8
32 ETI146 0106 * 7)  Elektronik, Laboration 0,8
32 ETI146 0206 *S 7)  Elektronik, Tentamen 3,0 03/06-2016 em SB 07/04-2016 em M 22/08-2016 em M
11 MVE255 0108 E 2) 4)  Matematisk analys i flera variabler, Tentamen 7,5 31/05-2016 em SB 05/04-2016 fm H 26/08-2016 fm SB
11 MVE370 0111 *E 1) 8)  Matematik och samhälle, Inlämningsuppgift 4,5
45 TEK130 0106 E 1)  Vetenskapshistoria, Tentamen 7,5
45 TEK225 0107 E 1)  Teknik och samhälle, Projekt 7,5
37 TIN093 0114 E A Algoritmer, Tentamen 7,5 01/06-2016 em SB Ändring 07/01-2016 fm H Ändring 25/08-2016 em M
37 TIN173 0115  D Artificiell intelligens, Projekt 5,0
37 TIN173 0215 S D Artificiell intelligens, Inlämningsuppgift 2,5 01/06-2016 fm M Ändring 24/08-2016 fm M Ändring
37 TMV027 0112  Ändliga automater och formella språk, Tentamen 6,0 01/06-2016 em M 17/08-2016 fm SB
37 TMV027 0212 S Ändliga automater och formella språk, Inlämningsuppgift 1,5

 
EXAMENSARBETE
88 DATX02 0106  Kandidatarbete vid Data- och informationsteknik, del A, Projekt 0.0      
37 DATX02 0206  Kandidatarbete vid Data- och informationsteknik, del B, Projekt 15.0      
88 RRYX02 0106  Kandidatarbete vid Rymd- och geovetenskap, del A, Projekt 0.0      
75 RRYX02 0206  Kandidatarbete vid Rymd- och geovetenskap, del B, Projekt 15.0      
88 SSYX02 0106  Kandidatarbete vid Signaler och system, del A, Projekt 0.0      
32 SSYX02 0206  Kandidatarbete vid Signaler och system, del B, Projekt 15.0      

1) Kursen innehåller tema MTS 7,5 hp
2) Överlapp: Endast en av markerade kurser kan samtidigt räknas in i examen (MVE085, MVE255, MVE270)
3) Rekommendation: Förkunskapskrav för MPENM (MVE085)
4) Rekommendation: Förkunskapskrav för MPSYS. Läs en av kurserna (MVE085, MVE255, MVE270)
5) Kursen innehåller tema Miljö och hållbar utveckling 7,5 hp
6) Rekommendation: Förkunskapskrav för MPIDE. Läs en av kurserna (DAT216, TDA289)
7) Rekommendation: Förkunskapskrav för MPEES (ETI146)
8) Rekommendation: Rekommenderas för MPLOL (MVE370)
9) Rekommendation: Rekommenderas för MPSOF (DAT255)
* Momentet omfattar undervisning i annan period
S Slutbetyg. Alla prov (moment) rapporteras först. Därefter rapporteras slutbetyg på kurs (S).
E Enda prov. Betyg i prov ger slutbetyg på kursen.
picture

Sidansvarig Publicerad: må 13 jul 2020.