Sök i kursutbudet

Använda sökfunktionen för att hitta i Chalmers utbildningsutbud, både vad gäller kurser och program. När det finns en kurshemsida visas en hus-symbol som leder till denna sida. Tänk på att välja det läsår du vill se information om.
Sök program och utbildningsplaner


Institutionernas kurser för doktorander

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
Blockschema »   Tillåtna byten »   Utbildningsplan »  | Årskurs:  1  2  3 

Programplan för  
TIMEL - MEKATRONIKINGENJÖR Läsår: 2014/2015
Programplanen är fastställd 2014-02-17 av utbildningsområdesansvarig

Andra årskursen
Förklaringar

Inst Kurskod Moment
kod
Not Block Kursnamn, Momenttyp Omfattning/
period
Ordinarie
tentamen
Omtentamina
okt -14 t o m aug -15

HÖSTTERMIN
Läsperiod 1
Obligatoriska kurser
42 LMT210 0101 E Mekanik, fortsättningskurs, Tentamen 7,5 27/10-2014 em L 02/01-2015 fm L 21/08-2015 em L
32 SSY020 0105  Linjära system, Inlämningsuppgift 1,5
32 SSY020 0205 S Linjära system, Tentamen 6,0 31/10-2014 em L 03/01-2015 em L 24/08-2015 em L

Läsperiod 2
Obligatoriska kurser
32 LEU236 0110  Dynamiska system med reglerteknik, Laboration 1,5
32 LEU236 0210 S Dynamiska system med reglerteknik, Tentamen 6,0 17/01-2015 fm L 13/04-2015 em L 18/08-2015 fm L
37 LEU480 0104  Programutveckling, Inlämningsuppgift 1,5
37 LEU480 0204 S Programutveckling, Tentamen 6,0 14/01-2015 fm L 15/04-2015 em L 17/08-2015 em L Ändring

 
VÅRTERMIN
Läsperiod 3
Obligatoriska kurser
32 LEU029 0110  Givare och don, Laboration 1,5
32 LEU029 0210 S Givare och don, Tentamen 6,0 20/03-2015 em L 14/04-2015 em L 20/08-2015 em L
37 LEU500 0104  Maskinorienterad programmering, Laboration 1,5
37 LEU500 0204 S Maskinorienterad programmering, Tentamen 6,0 16/03-2015 em L 13/04-2015 em L Ändring 21/08-2015 fm L

Läsperiod 4
Obligatoriska kurser
43 LMS588 0103 E Materialval- och tillverkningsmetoder, Tentamen 7,5 04/06-2015 em L 16/04-2015 fm L 25/08-2015 em L
42 LMS893 0101 S 1)  Energi och hållbar utveckling, Tentamen 7,5 02/06-2015 fm L 18/04-2015 fm L 18/08-2015 em L


1) Kursen innehåller tema Miljö och hållbar utveckling 6,5 hp
* Momentet omfattar undervisning i annan period
S Slutbetyg. Alla prov (moment) rapporteras först. Därefter rapporteras slutbetyg på kurs (S).
E Enda prov. Betyg i prov ger slutbetyg på kursen.
picture

Sidansvarig Publicerad: må 13 jul 2020.