Sök i kursutbudet

Använda sökfunktionen för att hitta i Chalmers utbildningsutbud, både vad gäller kurser och program. När det finns en kurshemsida visas en hus-symbol som leder till denna sida. Tänk på att välja det läsår du vill se information om.
Sök program och utbildningsplaner


Institutionernas kurser för doktorander

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
Blockschema »   Tillåtna byten »   Utbildningsplan »  | Årskurs:  1  2  3 

Programplan för  
TKITE - INFORMATIONSTEKNIK, CIVILINGENJÖR Läsår: 2014/2015
Programplanen är fastställd 2014-02-25 av utbildningsområdesansvarig

Andra årskursen
Förklaringar

Inst Kurskod Moment
kod
Not Block Kursnamn, Momenttyp Omfattning/
period
Ordinarie
tentamen
Omtentamina
okt -14 t o m aug -15

HÖSTTERMIN
Läsperiod 1
Obligatoriska kurser
37 DAT255 0111  Software engineering project, Projekt 3,0
37 DAT255 0211 S Software engineering project, Inlämningsuppgift 4,5
11 MVE045 0105 E Matematisk analys, Tentamen 7,5 25/10-2014 em V 05/01-2015 fm V 25/08-2015 fm V
Valbara kurser
60 LSP530 0199 * 1)  Skönlitteratur på engelska för ingenjörer, Projekt 3,5

Läsperiod 2
Obligatoriska kurser
37 DAT016 0112  Programmering av inbyggda system, Tentamen 4,5 13/01-2015 em V 13/04-2015 em M Ändring 21/08-2015 fm V
37 DAT016 0212 S Programmering av inbyggda system, Laboration 3,0
11 MVE051 0113  Matematisk statistik och diskret matematik, Inlämningsuppgift 1,5
11 MVE051 0213 S Matematisk statistik och diskret matematik, Tentamen 6,0 15/01-2015 em V 15/04-2015 fm V 26/08-2015 em V
Valbara kurser
60 LSP530 0199 *E 1)  Skönlitteratur på engelska för ingenjörer, Projekt 4,0

 
VÅRTERMIN
Läsperiod 3
Obligatoriska kurser
37 TDA416 0105  Datastrukturer och algoritmer, Tentamen 7,5 16/03-2015 fm H 20/08-2015 fm V
37 TDA416 0205 S Datastrukturer och algoritmer, Laboration 0,0
Valbara kurser
45 CTE031 0105 E 1)  Teknikhistoria, Tentamen 7,5 Kontakta examinator Kontakta examinator Kontakta examinator
37 EDA344 0114  2)  Datakommunikation, Laboration 2,0
37 EDA344 0214 S 2)  Datakommunikation, Tentamen 5,5 18/03-2015 em M Ändring 17/08-2015 em M
45 IEK415 0198  3)  Industriell ekonomi, Tentamen 4,5 Kontakta examinator 17/04-2015 fm M 21/08-2015 fm V Ändring
45 IEK415 0298 S 3)  Industriell ekonomi, Projekt 3,0
37 TDA357 0106  3)  Databaser, Tentamen 4,5 20/03-2015 fm M 13/04-2015 em J 27/08-2015 em J
37 TDA357 0206 S 3)  Databaser, Laboration 3,0
37 TDA383 0114  Parallell programmering, Laboration 3,0
37 TDA383 0214 S Parallell programmering, Tentamen 4,5 21/03-2015 em M 24/08-2015 em V

Läsperiod 4
Obligatoriska kurser
37 DAT026 0107 E Matematisk modellering och problemlösning, Inlämningsuppgift 7,5
Valbara kurser
37 EDA343 0109  2)  Datakommunikation, Laboration 2,0
37 EDA343 0209 S 2)  Datakommunikation, Tentamen 5,5 30/05-2015 fm M 17/08-2015 em M
11 MVE255 0108 E Matematisk analys i flera variabler, Tentamen 7,5 30/05-2015 fm M 15/04-2015 fm V 28/08-2015 fm V
45 TEK130 0106 E 1)  Vetenskapshistoria, Projekt 7,5
45 TEK225 0107 E 1)  Teknik och samhälle, Projekt 7,5
45 TEK250 0107 E Industrial management, Tentamen 7,5 03/06-2015 em M 16/04-2015 em V 28/08-2015 em V
37 TIN093 0114 E Algorithms, Tentamen 7,5 03/06-2015 em V 02/01-2015 fm V 27/08-2015 em V Ändring
37 TMV027 0112  Ändliga automater och formella språk, Tentamen 6,0 03/06-2015 em V 19/08-2015 fm V
37 TMV027 0212 S Ändliga automater och formella språk, Inlämningsuppgift 1,5


1) Kursen innehåller tema MTS 7,5 hp
2) Rekommendation: Förkunskapskrav för Computer Systems and Networks (EDA343, EDA344)
3) Rekommendation: Rekommenderas (IEK415, TDA357)
* Momentet omfattar undervisning i annan period
S Slutbetyg. Alla prov (moment) rapporteras först. Därefter rapporteras slutbetyg på kurs (S).
E Enda prov. Betyg i prov ger slutbetyg på kursen.
picture

Sidansvarig Publicerad: må 13 jul 2020.