Sök i kursutbudet

Använda sökfunktionen för att hitta i Chalmers utbildningsutbud, både vad gäller kurser och program. När det finns en kurshemsida visas en hus-symbol som leder till denna sida. Tänk på att välja det läsår du vill se information om.
Sök program och utbildningsplaner


Institutionernas kurser för doktorander

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
Blockschema »   Tillåtna byten »   Utbildningsplan »  | Årskurs:  1  2 

Programplan för  
MPWPS - WIRELESS, PHOTONICS AND SPACE ENGINEERING, MSC PROGR Läsår: 2013/2014
Programplanen är fastställd 2013-02-14 av utbildningsområdesansvarig

Andra årskursen
Förklaringar
Inst Kurskod Moment
kod
Not Block Kursnamn, Momenttyp Omfattning/
period
Ordinarie
tentamen
Omtentamina
okt -13 t o m aug -14
HÖSTTERMIN
Läsperiod 1
Valbara kurser
59 EME110 0103 S 1)  A Design of monolithic microwave integrated circuits (MMIC), Projekt 7,5
59 FKA196 0106 S B Fundamentals of micro- and nanotechnology, Tentamen 7,5 25/10-2013 em V Kontakta examinator
59 MCC055 0107 S 1)  C Optoelectronics, Tentamen 7,5 24/10-2013 em V 14/01-2014 em V 21/08-2014 fm V
59 MKM135 0104 S 1)  B Semiconductor devices, Tentamen 7,5 21/10-2013 fm V 17/01-2014 em M 29/08-2014 em M
75 RRY025 0107 E C Image processing, Tentamen 7,5 24/10-2013 em V 14/01-2014 em V 22/08-2014 em M
75 RRY100 0108 E 1)  D Satellite communications, Muntlig tentamen 7,5
32 SSY121 0110 E A Introduction to communication engineering, Tentamen 7,5 21/10-2013 em M 13/01-2014 em M 22/08-2014 em V
16 TIF030 0105 E C Modern imaging, spectroscopy and diffraction techniques, Tentamen 7,5 24/10-2013 em V 16/01-2014 em V 29/08-2014 fm M
Läsperiod 2
Valbara kurser
59 MCC100 0108 S 1)  A Fiber optical communication, Tentamen 7,5 21/12-2013 em V 22/04-2014 em V 25/08-2014 em M
59 MCC125 0112 E 1)  C Wireless link project, Projekt 7,5
59 MKM105 0104 S B Introduction to microsystems packaging, Tentamen 7,5 20/12-2013 em M 24/04-2014 fm V 29/08-2014 em M
75 RRY070 0107 E 1)  B Millimeter wave and THz technology, Inlämningsuppgift 7,5 16/12-2013 fm V
75 RRY095 0108 E 1)  D Satellite positioning, Tentamen 7,5 27/08-2014 fm M
75 RRY131 0113  C Radioastronomical techniques and interferometry, Projekt 3,0
75 RRY131 0213 S C Radioastronomical techniques and interferometry, Tentamen 4,5 19/12-2013 em M 24/04-2014 fm V 26/08-2014 fm V
32 SSY130 0107 S D Applied signal processing, Tentamen 7,5 18/12-2013 em H 25/04-2014 em M 26/08-2014 em V
 
VÅRTERMIN
Läsperiod 3
Valbara kurser
32 SSY200 0108 E X Computational electromagnetics, Muntlig tentamen 7,5
Läsperiod 4
 
EXAMENSARBETE
59 MCCX04 0108  Masterexamensarbete vid Mikroteknologi och nanovetenskap, Examensarbete 30.0      
59 MCCX60 0109  X Masterexamensarbete vid Mikroteknologi och nanovetenskap, del A, Examensarbete 30.0      
59 MCCX60 0209  X Masterexamensarbete vid Mikroteknologi och nanovetenskap, del B, Examensarbete 30.0      
75 RRYX04 0108  Masterexamensarbete vid Rymd- och geovetenskap, Examensarbete 30.0      
75 RRYX60 0109  X Masterexamensarbete vid Rymd- och geovetenskap, del A, Examensarbete 30.0      
75 RRYX60 0209  X Masterexamensarbete vid Rymd- och geovetenskap, del B, Examensarbete 30.0      
1) Obligatoriskt valbara: Profilkurser årskurs 2 (EME110, MCC055, MCC100, MCC125, MKM135, RRY070, RRY095, RRY100): 2 av kurserna krävs för examen
* Momentet omfattar undervisning i annan period
S Slutbetyg. Alla prov (moment) rapporteras först. Därefter rapporteras slutbetyg på kurs (S).
E Enda prov. Betyg i prov ger slutbetyg på kursen.
picture

Publicerad: må 13 jul 2020.