Sök i kursutbudet

Använda sökfunktionen för att hitta i Chalmers utbildningsutbud, både vad gäller kurser och program. När det finns en kurshemsida visas en hus-symbol som leder till denna sida. Tänk på att välja det läsår du vill se information om.
Sök program och utbildningsplaner


Institutionernas kurser för doktorander

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
Blockschema »   Utbildningsplan »  | Årskurs:  1  2 

Programplan för  
MPTSE - INDUSTRIAL ECOLOGY, MSC PROGR Läsår: 2013/2014
Programplanen är fastställd 2013-02-18 av utbildningsområdesansvarig

Andra årskursen
Förklaringar
Inst Kurskod Moment
kod
Not Block Kursnamn, Momenttyp Omfattning/
period
Ordinarie
tentamen
Omtentamina
okt -13 t o m aug -14
HÖSTTERMIN
Läsperiod 1
Valbara kurser
47 ENM090 0108 E A Environmental impact assessment, Tentamen 7,5 21/10-2013 em M 13/01-2014 em V 21/08-2014 em V
47 FFR170 0104 E B Sustainable energy futures, Tentamen 7,5 24/10-2013 fm M 13/01-2014 fm V 28/08-2014 em M
Läsperiod 2
Valbara kurser
47 ENM035 0107 E D Assessing sustainability: Assignments, Tentamen 7,5 Kontakta examinator Kontakta examinator Kontakta examinator
47 ENM130 0112 E B Managing stakeholders for sustainable development, Tentamen 7,5 20/12-2013 em H 22/04-2014 fm V
 
VÅRTERMIN
Läsperiod 3
Läsperiod 4
 
EXAMENSARBETE
47 ENMX04 0108  Masterexamensarbete vid Energi och miljö, Examensarbete 30.0      
47 ENMX60 0109  X Masterexamensarbete vid Energi och miljö, del A, Examensarbete 30.0      
47 ENMX60 0209  X Masterexamensarbete vid Energi och miljö, del B, Examensarbete 30.0      
* Momentet omfattar undervisning i annan period
S Slutbetyg. Alla prov (moment) rapporteras först. Därefter rapporteras slutbetyg på kurs (S).
E Enda prov. Betyg i prov ger slutbetyg på kursen.
picture

Publicerad: må 13 jul 2020.