Sök i kursutbudet

Använda sökfunktionen för att hitta i Chalmers utbildningsutbud, både vad gäller kurser och program. När det finns en kurshemsida visas en hus-symbol som leder till denna sida. Tänk på att välja det läsår du vill se information om.
Sök program och utbildningsplaner


Institutionernas kurser för doktorander

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
Blockschema »   Utbildningsplan »  | Årskurs:  1  2 

Programplan för  
MPIEE - INFRASTRUCTURE AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING, MSC PROGR Läsår: 2013/2014
Programplanen är fastställd 2012-02-20 av utbildningsområdesansvarig

Andra årskursen
Förklaringar

Inst Kurskod Moment
kod
Not Block Kursnamn, Momenttyp Omfattning/
period
Ordinarie
tentamen
Omtentamina
okt -13 t o m aug -14

HÖSTTERMIN
Läsperiod 1
Valbara kurser
50 VMT060 0101 E 1)  D Road engineering, Tentamen 7,5 22/10-2013 em V 13/01-2014 em V 29/08-2014 em V
50 VTM051 0107 E 1)  X Environmental analysis of water, Tentamen 7,5 Kontakta examinator Kontakta examinator 26/08-2014 em V

Läsperiod 2
Valbara kurser
50 BMT041 0112 E 1)  A Infrastructural geo engineering, Inlämningsuppgift 7,5
50 BOM165 0112 E 1)  C Urban metabolism, Projekt 7,5

 
VÅRTERMIN
Läsperiod 3
Valbara kurser
50 BOM040 0107 E 1)  A Urban traffic planning, Tentamen 7,5 10/03-2014 em V Kontakta examinator 20/08-2014 em V
50 BOM125 0108 E 1)  B Risk assessment and decision support in engineering, Tentamen 7,5 13/03-2014 fm V Kontakta examinator 19/08-2014 em V
50 VVT105 0198 E 1)  C Geographical information systems, Tentamen 7,5 15/03-2014 fm V Kontakta examinator 28/08-2014 em V

Läsperiod 4
Valbara kurser
50 BOM045 0107 E 1)  B Geotechnics, Tentamen 7,5 02/06-2014 em V 14/01-2014 fm V 21/08-2014 fm V
50 BOM095 0108  1)  D Wastewater engineering, Tentamen 6,0 28/05-2014 em V Ändring Kontakta examinator 27/08-2014 em V
50 BOM095 0208 S 1)  D Wastewater engineering, Laboration 1,5

 
EXAMENSARBETE
50 BOMX02 0108  Masterexamensarbete vid Bygg- och miljöteknik, Examensarbete 30.0      
50 BOMX60 0109  X Masterexamensarbete vid Bygg- och miljöteknik, del A, Examensarbete 30.0      
50 BOMX60 0209  X Masterexamensarbete vid Bygg- och miljöteknik, del B, Examensarbete 30.0      

1) Obligatoriskt valbara: Av dessa kurser ska minst 30 hp läsas under våren åk 1 och hösten åk 2. (BMT041, BOM040, BOM045, BOM095, BOM125, BOM165, VMT060, VTM051, VVT105): 30.0 hp av kurserna krävs för examen
* Momentet omfattar undervisning i annan period
S Slutbetyg. Alla prov (moment) rapporteras först. Därefter rapporteras slutbetyg på kurs (S).
E Enda prov. Betyg i prov ger slutbetyg på kursen.
picture

Sidansvarig Publicerad: må 13 jul 2020.