Sök i kursutbudet

Använda sökfunktionen för att hitta i Chalmers utbildningsutbud, både vad gäller kurser och program. När det finns en kurshemsida visas en hus-symbol som leder till denna sida. Tänk på att välja det läsår du vill se information om.
Sök program och utbildningsplaner


Institutionernas kurser för doktorander

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
Blockschema »   Utbildningsplan »  | Årskurs:  1  2 

Programplan för  
MPSEB - STRUCTURAL ENGINEERING AND BUILDING TECHNOLOGY, MSC PROGR Läsår: 2013/2014
Programplanen är fastställd 2013-02-22 av utbildningsområdesansvarig

Andra årskursen
Förklaringar

Inst Kurskod Moment
kod
Not Block Kursnamn, Momenttyp Omfattning/
period
Ordinarie
tentamen
Omtentamina
okt -13 t o m aug -14

HÖSTTERMIN
Läsperiod 1
Valbara kurser
55 ARK350 0109  1) 2)  X Sustainable building: Competition 1, Projekt 7,5
50 BOM170 0112 E 1) 3)  A Structural Design, Projekt 7,5
50 BOM175 0113 E 1) 2)  B Building technology engineering, Projekt 7,5
50 VSM191 0108 E 1) 3)  X Steel structures, Tentamen 7,5 25/10-2013 fm V 17/01-2014 fm V 27/08-2014 fm V

Läsperiod 2
Valbara kurser
55 ARK350 0209 S 1) 2)  X Sustainable building: Competition 1, Projekt 7,5
47 ENM135 0113  1) 2)  B Building service engineering design, Projekt 5,0
47 ENM135 0213 S 1) 2)  B Building service engineering design, Tentamen 2,5 19/12-2013 fm V Kontakta examinator Ändring Kontakta examinator
42 TME141 0111 E 1) 3)  C Structural dynamics, Tentamen 7,5 17/12-2013 fm M 24/04-2014 fm V Kontakta examinator
50 VBB048 0108 E 1) 3)  D Concrete structures, Tentamen 7,5 20/12-2013 em V 25/04-2014 fm V Ändring 20/08-2014 fm V

 
VÅRTERMIN
Läsperiod 3
Valbara kurser
42 TME245 0111 E 1) 3)  C Finite element method - structures, Tentamen 7,5 15/03-2014 fm M 18/08-2014 em M
47 VIN032 0107 E 1) 2)  B Indoor climate and HVAC, Tentamen 7,5 10/03-2014 fm V 16/01-2014 em V 29/08-2014 em V
50 VSM196 0107 E 1) 3)  D Timber engineering, Tentamen 7,5 12/03-2014 em V Ändring Kontakta examinator 28/08-2014 fm V Ändring
50 VTA121 0106 E 1) 2)  C Introduction to sound and vibration, Tentamen 7,5 15/03-2014 fm V Kontakta examinator Kontakta examinator

Läsperiod 4
Valbara kurser
50 BOM045 0107 E 1) 3)  B Geotechnics, Tentamen 7,5 02/06-2014 em V 14/01-2014 fm V 21/08-2014 fm V
50 VBB072 0107 E 1) 3)  D Structural concrete, Tentamen 7,5 28/05-2014 em V Ändring 15/01-2014 fm V 28/08-2014 fm V
50 VBF021 0107 E 1) 2)  A Building physics, advanced course, Tentamen 7,5 Kontakta examinator Kontakta examinator Kontakta examinator
50 VTA125 0198 E 1) 2)  X Building acoustics and community noise, Tentamen 7,5 Kontakta examinator

 
EXAMENSARBETE
50 BOMX02 0108  Masterexamensarbete vid Bygg- och miljöteknik, Examensarbete 30.0      
50 BOMX60 0109  X Masterexamensarbete vid Bygg- och miljöteknik, del A, Examensarbete 30.0      
50 BOMX60 0209  X Masterexamensarbete vid Bygg- och miljöteknik, del B, Examensarbete 30.0      
47 ENMX04 0108  Masterexamensarbete vid Energi och miljö, Examensarbete 30.0      
47 ENMX60 0109  X Masterexamensarbete vid Energi och miljö, del A, Examensarbete 30.0      
47 ENMX60 0209  X Masterexamensarbete vid Energi och miljö, del B, Examensarbete 30.0      
42 TMEX04 0108  Masterexamensarbete vid Tillämpad mekanik, Examensarbete 30.0      
42 TMEX60 0109  X Masterexamensarbete vid Tillämpad mekanik, del A, Examensarbete 30.0      
42 TMEX60 0209  X Masterexamensarbete vid Tillämpad mekanik, del B, Examensarbete 30.0      

1) Obligatoriskt valbara: Av dessa kurser ska minst 30 hp läsas under våren åk 1 och hösten åk 2. (ARK350, BOM045, BOM170, BOM175, ENM135, TME141, TME245, VBB048, VBB072, VBF021, VIN032, VSM191, VSM196, VTA121, VTA125): 30.0 hp av kurserna krävs för examen
2) Rekommendation: Building technology (ARK350, BOM175, ENM135, VBF021, VIN032, VTA121, VTA125)
3) Rekommendation: Structural engineering (BOM045, BOM170, TME141, TME245, VBB048, VBB072, VSM191, VSM196)
* Momentet omfattar undervisning i annan period
S Slutbetyg. Alla prov (moment) rapporteras först. Därefter rapporteras slutbetyg på kurs (S).
E Enda prov. Betyg i prov ger slutbetyg på kursen.
picture

Sidansvarig Publicerad: må 13 jul 2020.