Sök i kursutbudet

Använda sökfunktionen för att hitta i Chalmers utbildningsutbud, både vad gäller kurser och program. När det finns en kurshemsida visas en hus-symbol som leder till denna sida. Tänk på att välja det läsår du vill se information om.
Sök program och utbildningsplaner


Institutionernas kurser för doktorander

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
Blockschema »   Tillåtna byten »   Utbildningsplan »  | Årskurs:  1  2 

Programplan för  
MPSOV - SOUND AND VIBRATION, MSC PROGR Läsår: 2013/2014
Programplanen är fastställd 2012-02-20 av utbildningsområdesansvarig

Andra årskursen
Förklaringar

Inst Kurskod Moment
kod
Not Block Kursnamn, Momenttyp Omfattning/
period
Ordinarie
tentamen
Omtentamina
okt -13 t o m aug -14

HÖSTTERMIN
Läsperiod 1
Valbara kurser
50 VTA130 0198 E 1)  X Active noise control, Tentamen 7,5 Kontakta examinator
50 VTA155 0199 * 1)  X Design of silent products, Konstruktionsövning 4,0

Läsperiod 2
Valbara kurser
50 VTA141 0107 E 1)  X Electroacoustics, Tentamen 7,5 Kontakta examinator
50 VTA155 0199 *E 1)  X Design of silent products, Konstruktionsövning 3,5

 
VÅRTERMIN
Läsperiod 3
Valbara kurser
50 VTA091 0198 * 1)  X Technical acoustics 2, Laboration 4,0
50 VTA145 0198 * 1)  X Room acoustics, Tentamen 4,0
50 VTA160 0199 E 1)  X Human response to sound and vibration/sound quality, Tentamen 7,5 13/03-2014 em V Ändring

Läsperiod 4
Valbara kurser
50 VTA091 0198 *E 1)  X Technical acoustics 2, Laboration 3,5
50 VTA125 0198 E 1)  X Building acoustics and community noise, Tentamen 7,5 Kontakta examinator
50 VTA145 0198 *E 1)  X Room acoustics, Tentamen 3,5 Kontakta examinator

 
EXAMENSARBETE
50 BOMX02 0108  Masterexamensarbete vid Bygg- och miljöteknik, Examensarbete 30.0      
50 BOMX60 0109  X Masterexamensarbete vid Bygg- och miljöteknik, del A, Examensarbete 30.0      
50 BOMX60 0209  X Masterexamensarbete vid Bygg- och miljöteknik, del B, Examensarbete 30.0      
47 ENMX04 0108  Masterexamensarbete vid Energi och miljö, Examensarbete 30.0      
47 ENMX60 0109  X Masterexamensarbete vid Energi och miljö, del A, Examensarbete 30.0      
47 ENMX60 0209  X Masterexamensarbete vid Energi och miljö, del B, Examensarbete 30.0      
32 SSYX60 0109  X Masterexamensarbete vid Signaler och system, del A, Examensarbete 30.0      
32 SSYX60 0209  X Masterexamensarbete vid Signaler och system, del B, Examensarbete 30.0      
16 TIFX03 0108  Masterexamensarbete vid Teknisk fysik, Examensarbete 30.0      
16 TIFX60 0109  X Masterexamensarbete vid Teknisk fysik, del A, Examensarbete 30.0      
16 TIFX60 0209  X Masterexamensarbete vid Teknisk fysik, del B, Examensarbete 30.0      
42 TMEX04 0108  Masterexamensarbete vid Tillämpad mekanik, Examensarbete 30.0      
42 TMEX60 0109  X Masterexamensarbete vid Tillämpad mekanik, del A, Examensarbete 30.0      
42 TMEX60 0209  X Masterexamensarbete vid Tillämpad mekanik, del B, Examensarbete 30.0      

1) Obligatoriskt valbara: Av dessa kurser skall minst fyra väljas under våren år 1 och hösten år 2 (VTA091, VTA125, VTA130, VTA141, VTA145, VTA155, VTA160): 4 av kurserna krävs för examen
* Momentet omfattar undervisning i annan period
S Slutbetyg. Alla prov (moment) rapporteras först. Därefter rapporteras slutbetyg på kurs (S).
E Enda prov. Betyg i prov ger slutbetyg på kursen.
picture

Sidansvarig Publicerad: må 13 jul 2020.