Sök i kursutbudet

Använda sökfunktionen för att hitta i Chalmers utbildningsutbud, både vad gäller kurser och program. När det finns en kurshemsida visas en hus-symbol som leder till denna sida. Tänk på att välja det läsår du vill se information om.
Sök program och utbildningsplaner


Institutionernas kurser för doktorander

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
Blockschema »   Utbildningsplan »  | Årskurs:  1  2 

Programplan för  
MPSES - SUSTAINABLE ENERGY SYSTEMS, MSC PROGR Läsår: 2013/2014
Programplanen är fastställd 2013-02-18 av utbildningsområdesansvarig

Andra årskursen
Förklaringar

Inst Kurskod Moment
kod
Not Block Kursnamn, Momenttyp Omfattning/
period
Ordinarie
tentamen
Omtentamina
okt -13 t o m aug -14

HÖSTTERMIN
Läsperiod 1
Valbara kurser
50 BOM175 0113 E B Building technology engineering, Projekt 7,5
47 ENM095 0108 E C Sustainable power production and transportation, Tentamen 7,5 24/10-2013 em V 14/01-2014 em M 19/08-2014 em V
47 FFR160 0104 S B Sustainable development, Tentamen 7,5 21/10-2013 fm V 17/01-2014 em M 20/08-2014 fm M
42 MTF240 0199 E C Internal combustion engines, Tentamen 7,5 24/10-2013 em V 14/01-2014 em M 25/08-2014 em M
45 TEK465 0113 E A Environmental aspects of transport, Inlämningsuppgift 7,5
45 TEK475 0113  1)  LA Praktiskt ledarskap inom innovation, Projekt 4,5
45 TEK475 0213 S 1)  LA Praktiskt ledarskap inom innovation, Dugga 3,0 24/09-2013 fm V Ändring 16/01-2014 em V 26/08-2014 em M Ändring
16 TIF215 0109 E C Introduction to nuclear reactors, Tentamen 7,5 22/10-2013 fm M 17/01-2014 fm M 20/08-2014 fm M
42 TME210 0110 E D Turbomachinery, Tentamen 7,5 25/10-2013 fm M 15/01-2014 fm M 25/08-2014 fm M

Läsperiod 2
Valbara kurser
47 EEK201 0108 E C Power market management, Tentamen 7,5 21/12-2013 fm V 25/04-2014 em V 29/08-2014 fm M
47 ENM015 0105 E 1)  A Technical change and the environment, Inlämningsuppgift 7,5
47 ENM135 0113  B Building service engineering design, Projekt 5,0
47 ENM135 0213 S B Building service engineering design, Tentamen 2,5 19/12-2013 fm V Kontakta examinator Ändring Kontakta examinator
16 FFY630 0104 E C Fuel cells - function and materials, Tentamen 7,5
45 IBB135 0104 E A Project management, Tentamen 7,5 Kontakta examinator Kontakta examinator
21 KBT135 0107 E B Waste management, Tentamen 7,5 16/12-2013 fm V 22/04-2014 em V 29/08-2014 fm M
42 MTF072 0107 E D Computational fluid dynamics (CFD), Tentamen 7,5 20/12-2013 fm M 23/04-2014 em V 18/08-2014 fm M
42 MTF171 0198 E B Gas turbine technology, Tentamen 7,5 19/12-2013 fm M 24/04-2014 em V Kontakta examinator
42 TME160 0108 E D Multiphase flow, Tentamen 7,5 20/12-2013 fm M 23/04-2014 em V Kontakta examinator

 
VÅRTERMIN
Läsperiod 3

Läsperiod 4

 
EXAMENSARBETE
47 ENMX04 0108  Masterexamensarbete vid Energi och miljö, Examensarbete 30.0      
47 ENMX60 0109  X Masterexamensarbete vid Energi och miljö, del A, Examensarbete 30.0      
47 ENMX60 0209  X Masterexamensarbete vid Energi och miljö, del B, Examensarbete 30.0      

1) Kursen innehåller tema MTS 7,5 hp
* Momentet omfattar undervisning i annan period
S Slutbetyg. Alla prov (moment) rapporteras först. Därefter rapporteras slutbetyg på kurs (S).
E Enda prov. Betyg i prov ger slutbetyg på kursen.
picture

Sidansvarig Publicerad: må 13 jul 2020.