Sök i kursutbudet

Använda sökfunktionen för att hitta i Chalmers utbildningsutbud, både vad gäller kurser och program. När det finns en kurshemsida visas en hus-symbol som leder till denna sida. Tänk på att välja det läsår du vill se information om.
Sök program och utbildningsplaner


Institutionernas kurser för doktorander

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
Blockschema »   Utbildningsplan »  | Årskurs:  1  2 

Programplan för  
MPSES - SUSTAINABLE ENERGY SYSTEMS, MSC PROGR Läsår: 2013/2014
Programplanen är fastställd 2013-02-18 av utbildningsområdesansvarig

Första årskursen
Förklaringar

Inst Kurskod Moment
kod
Not Block Kursnamn, Momenttyp Omfattning/
period
Ordinarie
tentamen
Omtentamina
okt -13 t o m aug -14

HÖSTTERMIN
Läsperiod 1
Obligatoriska kurser
47 FFR170 0104 E B Sustainable energy futures, Tentamen 7,5 24/10-2013 fm M 13/01-2014 fm V 28/08-2014 em M
47 MEN120 0198 E D Heat and power systems engineering, Tentamen 7,5 21/10-2013 fm V 17/01-2014 fm M 22/08-2014 em V
Valbara kurser
47 FFR160 0104 S 1)  B Sustainable development, Tentamen 7,5 21/10-2013 fm V 17/01-2014 em M 20/08-2014 fm M
45 TEK465 0113 E 1)  A Environmental aspects of transport, Inlämningsuppgift 7,5
Frivilliga kurser
42 TME265 0113 E X Förberedande kurs i Matlab, Projekt 3,0

Läsperiod 2
Obligatoriska kurser
47 KVM013 0107  D Industrial energy systems, Inlämningsuppgift 1,5
47 KVM013 0207 S D Industrial energy systems, Tentamen 6,0 17/12-2013 em V 22/04-2014 em V 19/08-2014 em V
Valbara kurser
47 EEK201 0108 E C Power market management, Tentamen 7,5 21/12-2013 fm V 25/04-2014 em V 29/08-2014 fm M
47 ENM015 0105 E 2)  A Technical change and the environment, Inlämningsuppgift 7,5
47 ENM125 0111 E 1)  B Sustainable Electric Power Systems, Tentamen 7,5 20/12-2013 em H 25/04-2014 em V 19/08-2014 fm M
16 FFY630 0104 E C Fuel cells - function and materials, Tentamen 7,5
21 KBT135 0107 E B Waste management, Tentamen 7,5 16/12-2013 fm V 22/04-2014 em V 29/08-2014 fm M
42 MTF072 0107 E D Computational fluid dynamics (CFD), Tentamen 7,5 20/12-2013 fm M 23/04-2014 em V 18/08-2014 fm M
42 MTF171 0198 E B Gas turbine technology, Tentamen 7,5 19/12-2013 fm M 24/04-2014 em V Kontakta examinator
42 TME160 0108 E D Multiphase flow, Tentamen 7,5 20/12-2013 fm M 23/04-2014 em V Kontakta examinator

 
VÅRTERMIN
Läsperiod 3
Obligatoriska kurser
47 ENM045 0107 E B Heating, ventilation and air conditioning systems engineering, Tentamen 7,5 10/03-2014 fm V 16/01-2014 em V 29/08-2014 em V
Valbara kurser
47 BOM060 0107 S D Environmental risk assessment in engineering, Tentamen 7,5 11/03-2014 em V 15/01-2014 em V 22/08-2014 fm V
21 KBT145 0107 E A Biorefinery, Tentamen 7,5 15/03-2014 em V 17/01-2014 em V 26/08-2014 em V
47 KVM071 0107  1)  D Design of industrial energy equipment, Inlämningsuppgift 1,5
47 KVM071 0207 S 1)  D Design of industrial energy equipment, Tentamen 6,0 12/03-2014 em V 25/04-2014 em V 27/08-2014 fm M
43 MPM091 0111 E 3)  A Environmentally adapted product development, Projekt 7,5
16 TIF165 0107 E 4)  X Nanotechnology for sustainable energy, Projekt 7,5
42 TME085 0107 E B Compressible flow, Tentamen 7,5 10/03-2014 fm V 13/01-2014 fm M 20/08-2014 fm M
0205 UNA016 0105  C Environmental policy instruments, Tentamen 6,0 15/03-2014 fm V 16/01-2014 em V 25/08-2014 em M
0205 UNA016 0205 S C Environmental policy instruments, Övning 1,5

Läsperiod 4
Valbara kurser
45 IBB135 0104 E B Project management, Tentamen 7,5 Kontakta examinator Kontakta examinator
21 KAA102 0107 E D Advanced separation technology, Tentamen 7,5 03/06-2014 fm V 15/01-2014 fm V 19/08-2014 fm V Ändring
21 KKM067 0107 E 5)  C Ecodesign, Tentamen 7,5 02/06-2014 em V 17/01-2014 fm V 28/08-2014 fm V
21 KKR072 0107  A Computational fluid dynamics for engineers, Tentamen 4,0 26/05-2014 em V 13/01-2014 em V 29/08-2014 em M
21 KKR072 0207 S A Computational fluid dynamics for engineers, Projekt 3,5
47 MEN031 0197 E 1)  C Combustion engineering, Tentamen 7,5 02/06-2014 fm M Ändring 26/08-2014 fm M
47 MEN115 0198 E 1)  B Energy systems modelling and planning, Tentamen 7,5 26/05-2014 fm M Ändring 25/08-2014 fm M
47 VTM081 0199 S D Life cycle assessment, Tentamen 7,5 27/05-2014 em V 14/01-2014 em V 20/08-2014 em V


1) Obligatoriskt valbara: FFR160 och TEK465 väljs år 2 (ENM125, FFR160, KVM071, MEN031, MEN115, TEK465): 4 av kurserna krävs för examen
2) Kursen innehåller tema MTS 7,5 hp
3) Kursen innehåller tema Miljö och hållbar utveckling 4,0 hp
4) Kursen innehåller tema Miljö och hållbar utveckling 3,0 hp
5) Kursen innehåller tema Miljö och hållbar utveckling 7,5 hp
* Momentet omfattar undervisning i annan period
S Slutbetyg. Alla prov (moment) rapporteras först. Därefter rapporteras slutbetyg på kurs (S).
E Enda prov. Betyg i prov ger slutbetyg på kursen.
picture

Sidansvarig Publicerad: må 13 jul 2020.