Sök i kursutbudet

Använda sökfunktionen för att hitta i Chalmers utbildningsutbud, både vad gäller kurser och program. När det finns en kurshemsida visas en hus-symbol som leder till denna sida. Tänk på att välja det läsår du vill se information om.
Sök program och utbildningsplaner


Institutionernas kurser för doktorander

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
Blockschema »   Utbildningsplan »  | Årskurs:  1  2  3 

Programplan för  
TIBYL - BYGGINGENJÖR Läsår: 2013/2014
Programplanen är fastställd 2013-02-22 av utbildningsområdesansvarig

Tredje årskursen
Förklaringar
Inst Kurskod Moment
kod
Not Block Kursnamn, Momenttyp Omfattning/
period
Ordinarie
tentamen
Omtentamina
okt -13 t o m aug -14
HÖSTTERMIN
Läsperiod 1
Obligatoriska kurser
47 LBT625 0101 S 1)  A Miljö och hållbar utveckling, Tentamen 7,5 23/10-2013 fm V 16/01-2014 fm V 25/08-2014 fm M
Valbara kurser
50 LBT222 0100 * D Projektarbete, simulering och modellering i samhällsplanering, Projekt 4,5
47 LBT340 0198 E 2)  B Värme- och ventilationsteknisk projektering, Tentamen 7,5 25/10-2013 em V 17/01-2014 fm V 22/08-2014 em V
55 LBT822 0112  2)  C Projektarbete industribyggnad, del A, Inlämningsuppgift 3,0
11 MVE085 0105 E LA Flervariabelanalys, Tentamen 7,5 24/10-2013 fm V 15/01-2014 fm V 30/08-2014 fm V
Läsperiod 2
Valbara kurser
50 BMT025 0106 E LA Affärsjuridik, Tentamen 7,5 17/12-2013 fm V 25/04-2014 em V 29/08-2014 fm M
47 ENM115 0110 E 2)  B Installationsteknisk projektering, fördjupning, Tentamen 7,5 16/12-2013 fm V 24/04-2014 em V 21/08-2014 em V
50 FFY371 0197 E LA Materie- och vågteori, Tentamen 7,5 16/12-2013 fm V 25/04-2014 fm M 26/08-2014 em V
50 LBT222 0100 *E D Projektarbete, simulering och modellering i samhällsplanering, Projekt 3,0
50 LBT311 0100 S A Drift och underhåll, Projekt 4,5
50 LBT502 0101 E B Brobyggnad, Tentamen 7,5 20/12-2013 em V 23/04-2014 em V 27/08-2014 em V
55 LBT822 0212  2)  C Projektarbete industribyggnad, del B, Projekt 6,0
55 LBT822 0312 S 2)  C Projektarbete industribyggnad, del C, Projekt 1,5
45 LBT825 0107  A Marknadsföring, Tentamen 3,8 16/12-2013 em V 24/04-2014 fm V 19/08-2014 em V
45 LBT825 0207 S A Marknadsföring, Projekt 3,7
 
VÅRTERMIN
Läsperiod 3
Obligatoriska kurser
60 LSP021 0100 E X Engelska, Projekt 1,5
Valbara kurser
50 LBT241 0100 * X Projektarbete produktion, Projekt 5,0
55 LBT242 0102 * X Projektarbete husbyggnad, Projekt 5,0
50 LBT243 0102 * X Projektarbete anläggning, Projekt 5,0
Läsperiod 4
Valbara kurser
50 LBT241 0100 *E X Projektarbete produktion, Projekt 2,5
55 LBT242 0102 *E X Projektarbete husbyggnad, Projekt 2,5
50 LBT243 0102 *E X Projektarbete anläggning, Projekt 2,5
42 VSM045 0101  X Strukturmekanik - grunder, Dugga 1,5
42 VSM045 0201  X Strukturmekanik - grunder, Laboration 1,5
42 VSM045 0301 S X Strukturmekanik - grunder, Tentamen 4,5 24/05-2014 fm V 13/01-2014 fm M 20/08-2014 fm V
 
EXAMENSARBETE
55 ARKX04 0108  X Examensarbete vid Arkitektur, Examensarbete 15.0      
50 BOMX03 0108  Examensarbete vid Bygg- och miljöteknik, Examensarbete 15.0      
47 ENMX01 0105  Examensarbete vid Energi och miljö, Examensarbete 15.0      
1) Kursen innehåller tema Miljö och hållbar utveckling 7,5 hp
2) Obligatoriskt valbara: I examen ska ingå LBT822 eller LBT340 OCH ENM115 (ENM115, LBT340, LBT822): 10.0 hp av kurserna krävs för examen
* Momentet omfattar undervisning i annan period
S Slutbetyg. Alla prov (moment) rapporteras först. Därefter rapporteras slutbetyg på kurs (S).
E Enda prov. Betyg i prov ger slutbetyg på kursen.
picture

Publicerad: må 13 jul 2020.