Sök i kursutbudet

Använda sökfunktionen för att hitta i Chalmers utbildningsutbud, både vad gäller kurser och program. När det finns en kurshemsida visas en hus-symbol som leder till denna sida. Tänk på att välja det läsår du vill se information om.
Sök program och utbildningsplaner


Institutionernas kurser för doktorander

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
Blockschema »   Tillåtna byten »   Utbildningsplan »  | Årskurs:  1  2  3 
Programinriktning:  gemens. för alla IBBAS  IFBAS  IMBAS  ITBAS 

Programplan för  
TKIEK - INDUSTRIELL EKONOMI, CIVILINGENJÖR Läsår: 2013/2014
Programplanen är fastställd 2012-02-22 av utbildningsområdesansvarig

Tredje årskursen
Förklaringar
Inst Kurskod Moment
kod
Not Block Kursnamn, Momenttyp Omfattning/
period
Ordinarie
tentamen
Omtentamina
okt -13 t o m aug -14
HÖSTTERMIN
Läsperiod 1
Obligatoriska kurser
45 IOE011 0106 E B Ekonomisk analys 3: innovationsekonomi, Tentamen 7,5 25/10-2013 em M 17/01-2014 em V 22/08-2014 em V
45 ITR233 0106  1)  D Logistik, Tentamen 6,0 23/10-2013 em M 15/01-2014 em V 19/08-2014 em M
45 ITR233 0206 S 1)  D Logistik, Inlämningsuppgift 1,5
Läsperiod 2
Obligatoriska kurser
45 ITR573 0106 E B Modellbyggnad och simuleringsmetodik, Projekt 7,5
 
VÅRTERMIN
Läsperiod 3
Obligatoriska kurser
45 IKA096 0106  A Informationssystem, Tentamen 6,0 12/03-2014 fm H 15/01-2014 fm V 27/08-2014 em V
45 IKA096 0206 S A Informationssystem, Inlämningsuppgift 1,5
Läsperiod 4
 
EXAMENSARBETE
88 TEKX04 0106  1)  Kandidatarbete vid Teknikens ekonomi och organisation, del A, Projekt 0.0      
45 TEKX04 0206  1)  Kandidatarbete vid Teknikens ekonomi och organisation, del B, Projekt 15.0      
1) Kursen innehåller tema Miljö och hållbar utveckling 1,5 hp
* Momentet omfattar undervisning i annan period
S Slutbetyg. Alla prov (moment) rapporteras först. Därefter rapporteras slutbetyg på kurs (S).
E Enda prov. Betyg i prov ger slutbetyg på kursen.
picture

Publicerad: må 13 jul 2020.