Sök i kursutbudet

Använda sökfunktionen för att hitta i Chalmers utbildningsutbud, både vad gäller kurser och program. När det finns en kurshemsida visas en hus-symbol som leder till denna sida. Tänk på att välja det läsår du vill se information om.
Sök program och utbildningsplaner


Institutionernas kurser för doktorander

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
Blockschema »   Tillåtna byten »   Utbildningsplan »  | Årskurs:  1  2 

Programplan för  
MPISC - INNOVATIVE AND SUSTAINABLE CHEMICAL ENGINEERING, MSC PROGR Läsår: 2013/2014
Programplanen är fastställd 2013-02-21 av utbildningsområdesansvarig

Andra årskursen
Förklaringar

Inst Kurskod Moment
kod
Not Block Kursnamn, Momenttyp Omfattning/
period
Ordinarie
tentamen
Omtentamina
okt -13 t o m aug -14

HÖSTTERMIN
Läsperiod 1
Valbara kurser
21 KBT115 0107 E B Advanced chemical reaction engineering, Tentamen 7,5 24/10-2013 fm H 16/01-2014 fm V 26/08-2014 fm V
21 KBT120 0107 S D Design and analysis of experiments, Tentamen 7,5 25/10-2013 fm V 17/01-2014 fm V 21/08-2014 fm V
21 KBT130 0107 E C Cellulose technology, Tentamen 7,5 26/10-2013 fm M 18/01-2014 fm V 22/08-2014 em V
21 KBT140 0107 E 1)  B Global chemical sustainability, Tentamen 7,5 21/10-2013 fm V 13/01-2014 fm V 25/08-2014 em V
21 KBT156 0109  C Preliminary plant design, Projekt 4,0
21 KBT156 0209 S C Preliminary plant design, Tentamen 3,5 22/10-2013 fm V 14/01-2014 em V 27/08-2014 em V
21 KBT192 0113  D Nuclear chemistry I, Laboration 2,5
21 KBT192 0213 S D Nuclear chemistry I, Tentamen 5,0 25/10-2013 fm H 13/01-2014 em V 25/08-2014 em V
21 KKM022 0108 E 1)  A Ecology for engineers, Tentamen 7,5 23/10-2013 fm M 15/01-2014 fm V 22/08-2014 fm V
21 KLI011 0107 E C Food chemistry, Tentamen 7,5 26/10-2013 fm H Kontakta examinator Kontakta examinator

Läsperiod 2
Valbara kurser
45 IBB135 0104 E A Project management, Tentamen 7,5 Kontakta examinator Kontakta examinator
44 IPE061 0103 E A Risk management and safety, Tentamen 7,5 Kontakta examinator Kontakta examinator
21 KBT065 0106  C Formulations for drug delivery, Tentamen 4,5 21/12-2013 fm V 25/04-2014 em V 26/08-2014 fm V
21 KBT065 0206 S C Formulations for drug delivery, Laboration 3,0
21 KBT135 0107 E B Waste management, Tentamen 7,5 16/12-2013 fm V 22/04-2014 em V 29/08-2014 fm M
21 KLI031 0107 E C Food technology, Tentamen 7,5 17/12-2013 fm V Kontakta examinator Kontakta examinator
21 KSK041 0107 E D Paper technology, Tentamen 7,5 20/12-2013 fm V 24/04-2014 fm V 18/08-2014 em V
47 KVM013 0107  D Industrial energy systems, Inlämningsuppgift 1,5
47 KVM013 0207 S D Industrial energy systems, Tentamen 6,0 17/12-2013 em V 22/04-2014 em V 19/08-2014 em V
32 SSY285 0111  A Linear control system design, Konstruktionsövning + lab 3,0
32 SSY285 0211 S A Linear control system design, Tentamen 4,5 21/12-2013 em M 22/04-2014 fm V 29/08-2014 fm M
42 TME160 0108 E D Multiphase flow, Tentamen 7,5 20/12-2013 fm M 23/04-2014 em V Kontakta examinator

 
VÅRTERMIN
Läsperiod 3
Valbara kurser
21 KBT110 0107 E C Advanced chemical engineering and process analytical technology, Tentamen 7,5 11/03-2014 fm V Kontakta examinator 20/08-2014 fm V
21 KBT145 0107 E A Biorefinery, Tentamen 7,5 15/03-2014 em V 17/01-2014 em V 26/08-2014 em V
21 KTK061 0107 E B Pollution prevention, Tentamen 7,5 13/03-2014 fm J Ändring 16/01-2014 em V 18/08-2014 fm M
47 KVM071 0107  D Design of industrial energy equipment, Inlämningsuppgift 1,5
47 KVM071 0207 S D Design of industrial energy equipment, Tentamen 6,0 12/03-2014 em V 25/04-2014 em V 27/08-2014 fm M
45 TEK350 0109  D Intellectual property and innovation strategies, Laboration 1,5
45 TEK350 0209 S D Intellectual property and innovation strategies, Tentamen 6,0 14/03-2014 fm H 17/01-2014 fm V 28/08-2014 em V

Läsperiod 4
Valbara kurser
45 IBB135 0104 E B Project management, Tentamen 7,5 Kontakta examinator Kontakta examinator
44 IPE061 0103 E A Risk management and safety, Tentamen 7,5 Kontakta examinator Kontakta examinator Kontakta examinator
21 KAA102 0107 E D Advanced separation technology, Tentamen 7,5 03/06-2014 fm V 15/01-2014 fm V 19/08-2014 fm V Ändring
21 KKM067 0107 E 1)  C Ecodesign, Tentamen 7,5 02/06-2014 em V 17/01-2014 fm V 28/08-2014 fm V
21 KKR072 0107  A Computational fluid dynamics for engineers, Tentamen 4,0 26/05-2014 em V 13/01-2014 em V 29/08-2014 em M
21 KKR072 0207 S A Computational fluid dynamics for engineers, Projekt 3,5
21 KTK011 0107 E D Catalysis, Tentamen 7,5 03/06-2014 fm V 17/01-2014 em V 21/08-2014 em V
47 MEN031 0197 E C Combustion engineering, Tentamen 7,5 02/06-2014 fm M Ändring 26/08-2014 fm M
47 MEN115 0198 E B Energy systems modelling and planning, Tentamen 7,5 26/05-2014 fm M Ändring 25/08-2014 fm M

 
EXAMENSARBETE
47 ENMX04 0108  X Masterexamensarbete vid Energi och miljö, Examensarbete 30.0      
47 ENMX60 0109  X Masterexamensarbete vid Energi och miljö, del A, Examensarbete 30.0      
47 ENMX60 0209  X Masterexamensarbete vid Energi och miljö, del B, Examensarbete 30.0      
21 KBTX05 0108  X Masterexamensarbete vid Kemi- och bioteknik, Examensarbete 30.0      
21 KBTX60 0109  X Masterexamensarbete vid Kemi- och bioteknik, del A, Examensarbete 30.0      
21 KBTX60 0209  X Masterexamensarbete vid Kemi- och bioteknik, del B, Examensarbete 30.0      

1) Kursen innehåller tema Miljö och hållbar utveckling 7,5 hp
* Momentet omfattar undervisning i annan period
S Slutbetyg. Alla prov (moment) rapporteras först. Därefter rapporteras slutbetyg på kurs (S).
E Enda prov. Betyg i prov ger slutbetyg på kursen.
picture

Sidansvarig Publicerad: må 13 jul 2020.