Sök i kursutbudet

Använda sökfunktionen för att hitta i Chalmers utbildningsutbud, både vad gäller kurser och program. När det finns en kurshemsida visas en hus-symbol som leder till denna sida. Tänk på att välja det läsår du vill se information om.
Sök program och utbildningsplaner


Institutionernas kurser för doktorander

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
Blockschema »   Tillåtna byten »   Utbildningsplan »  | Årskurs:  1  2 

Programplan för  
MPEPO - ELECTRIC POWER ENGINEERING, MSC PROGR Läsår: 2013/2014
Programplanen är fastställd 2013-02-19 av utbildningsområdesansvarig

Första årskursen
Förklaringar
Inst Kurskod Moment
kod
Not Block Kursnamn, Momenttyp Omfattning/
period
Ordinarie
tentamen
Omtentamina
okt -13 t o m aug -14
HÖSTTERMIN
Läsperiod 1
Obligatoriska kurser
47 ENM050 0107 E B Power system analysis, Tentamen 7,5 25/10-2013 em M 17/01-2014 em M 21/08-2014 fm V
47 ENM055 0107 E D Electric drives 1, Tentamen 7,5 22/10-2013 em V 13/01-2014 em V 25/08-2014 em V
Läsperiod 2
Obligatoriska kurser
47 ENM060 0107 E A Power electronic converters, Tentamen 7,5 16/12-2013 em V 23/04-2014 em V 26/08-2014 em V
43 MTT035 0107 S D High voltage engineering, Tentamen 7,5 19/12-2013 fm M 22/04-2014 em V 20/08-2014 em M
 
VÅRTERMIN
Läsperiod 3
Valbara kurser
47 ENM065 0107 E 1)  D Power system operation, Tentamen 7,5 12/03-2014 em V 15/01-2014 fm M 28/08-2014 em M
47 ENM075 0107 E 1)  A Electric drives 2, Tentamen 7,5 10/03-2014 em M 16/01-2014 em V 22/08-2014 em M
43 MTT060 0109  2)  B Elinstallation med författningskunskap, Projekt 4,5
43 MTT060 0209 S 2)  B Elinstallation med författningskunskap, Tentamen 3,0 14/03-2014 em M 15/01-2014 em V 22/08-2014 fm M
45 TEK255 0107 E X Managerial economics, Tentamen 7,5 Kontakta examinator 16/01-2014 em V 19/08-2014 em M
47 VMI035 0101 S B Environmental management, Tentamen 7,5 13/03-2014 fm V 17/01-2014 fm V 26/08-2014 fm V
Läsperiod 4
Valbara kurser
47 ENM070 0107 E 1)  A Power electronic devices and applications, Tentamen 7,5 26/05-2014 em M 14/01-2014 em M 29/08-2014 em M
43 MTT040 0107 S 1)  D High voltage technology, Tentamen 7,5 02/06-2014 fm V 15/01-2014 em V 18/08-2014 fm M
45 TEK250 0107 E B Industrial management, Tentamen 7,5 28/05-2014 em V 16/01-2014 em V 29/08-2014 em V
47 VTM081 0199 S D Life cycle assessment, Tentamen 7,5 27/05-2014 em V 14/01-2014 em V 20/08-2014 em V
1) Obligatoriskt valbara: För årskurs 1 (ENM065, ENM070, ENM075, MTT040): 2 av kurserna krävs för examen
2) Rekommendation: Ges på svenska och behandlar svensk lagstiftning (MTT060)
* Momentet omfattar undervisning i annan period
S Slutbetyg. Alla prov (moment) rapporteras först. Därefter rapporteras slutbetyg på kurs (S).
E Enda prov. Betyg i prov ger slutbetyg på kursen.
picture

Sidansvarig Publicerad: må 13 jul 2020.