Sök i kursutbudet

Använda sökfunktionen för att hitta i Chalmers utbildningsutbud, både vad gäller kurser och program. När det finns en kurshemsida visas en hus-symbol som leder till denna sida. Tänk på att välja det läsår du vill se information om.
Sök program och utbildningsplaner


Institutionernas kurser för doktorander

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
Blockschema »   Tillåtna byten »   Utbildningsplan »  | Årskurs:  1  2 

Programplan för  
MPDSD - DESIGN FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT, MSC PROGR Läsår: 2013/2014
Programplanen är fastställd 2013-02-22 av utbildningsområdesansvarig

Första årskursen
Förklaringar

Inst Kurskod Moment
kod
Not Block Kursnamn, Momenttyp Omfattning/
period
Ordinarie
tentamen
Omtentamina
okt -13 t o m aug -14

HÖSTTERMIN
Läsperiod 1
Obligatoriska kurser
55 AMU019 0113 S 1)  X Sustainable development and the design professions, Inlämningsuppgift 7,5
Valbara kurser
55 ARK173 0113  X Planning and design for sustainable development in a local context, del A, Projekt 10,0
55 ARK323 0112  X Design and planning for social inclusion, del A, Projekt 7,5

Läsperiod 2
Valbara kurser
55 ARK173 0213 S X Planning and design for sustainable development in a local context, del B, Projekt 12,5
55 ARK323 0212 S X Design and planning for social inclusion, del B, Projekt 15,0

 
VÅRTERMIN
Läsperiod 3
Valbara kurser
55 ARK146 0108  2)  X Architectural conservation and transformation, del A, Projekt 4,0
55 ARK146 0208 S 2)  X Architectural conservation and transformation, del B, Inlämningsuppgift 3,5
55 ARK176 0108 E 2)  X Design systems, Inlämningsuppgift 7,5
55 ARK181 0108 E X Reality studio 2, Projekt 7,5
55 ARK271 0109  X Design for extreme environments, Projekt 7,5
55 ARK316 0109 E X Leadership in architectural professions - master's thesis preparation course, Inlämningsuppgift 7,5
55 ARK347 0110  X Architectural heritage and urban transformation, Projekt 7,5
55 ARK460 0111 E X Architecture - advanced theory and methodology - master's thesis preparation course, Inlämningsuppgift 7,5
55 ARK465 0112  X Sustainable building, del A, Projekt 7,5

Läsperiod 4
Valbara kurser
55 ARK161 0108  X Reality studio 1, del A, Projekt 5,0
55 ARK161 0208 S X Reality studio 1, del B, Projekt 10,0
55 ARK271 0209  X Design for extreme environments, Projekt 7,5
55 ARK271 0309 S X Design for extreme environments, Projekt 7,5
55 ARK347 0210  X Architectural heritage and urban transformation, Projekt 7,5
55 ARK347 0310 S X Architectural heritage and urban transformation, Projekt 7,5
55 ARK465 0212 S X Sustainable building, del B, Projekt 15,0
Frivilliga kurser
55 AST121 0107 E LA Geografiskt informationssystem: Geografisk modellering i två och tre dimensioner, Övning 7,5

 
SOMMARTERMIN
Sommarkurs
Frivilliga kurser
55 AFT106 0112  X Från idé till färdig byggnad, del A, Projekt 7,5
55 AFT106 0212 S X Från idé till färdig byggnad, del B, Projekt 4,5

 
ÖVRIGT
Ej bundet till läsperiod
Valbara kurser
55 ARK435 0111 E X Sustainable development: contemporary challenges, Inlämningsuppgift 7,5


1) Kursen innehåller tema Miljö och hållbar utveckling 7,5 hp
2) Obligatoriskt valbara: Compulsory (ARK146, ARK176): 1 av kurserna krävs för examen
* Momentet omfattar undervisning i annan period
S Slutbetyg. Alla prov (moment) rapporteras först. Därefter rapporteras slutbetyg på kurs (S).
E Enda prov. Betyg i prov ger slutbetyg på kursen.
picture

Sidansvarig Publicerad: må 13 jul 2020.