Sök i kursutbudet

Använda sökfunktionen för att hitta i Chalmers utbildningsutbud, både vad gäller kurser och program. När det finns en kurshemsida visas en hus-symbol som leder till denna sida. Tänk på att välja det läsår du vill se information om.
Sök program och utbildningsplaner


Institutionernas kurser för doktorander

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
Blockschema »   Tillåtna byten »   Utbildningsplan »  | Årskurs:  1  2 

Programplan för  
MPDCF - DESIGN AND CONSTRUCTION PROJECT MANAGEMENT, MSC PROGR Läsår: 2013/2014
Programplanen är fastställd 2013-02-22 av utbildningsområdesansvarig

Första årskursen
Förklaringar
Inst Kurskod Moment
kod
Not Block Kursnamn, Momenttyp Omfattning/
period
Ordinarie
tentamen
Omtentamina
okt -13 t o m aug -14
HÖSTTERMIN
Läsperiod 1
Obligatoriska kurser
50 BOM011 0110  X Construction governance, Inlämningsuppgift 4,0 28/08-2014 fm V
50 BOM011 0210 S X Construction governance, Projekt 3,5
50 BOM015 0107 E C Project management, Tentamen 7,5 24/10-2013 em V 14/01-2014 fm V 26/08-2014 fm V
Valbara kurser
50 BOM135 0108 E 1)  X Real estate finance and economics, Tentamen 7,5 22/10-2013 em V 17/01-2014 em V 22/08-2014 fm V
45 IBY015 0199 E 1)  B Service management for construction and facilities, Tentamen 7,5 25/10-2013 em H 13/01-2014 em V 27/08-2014 fm M
Läsperiod 2
Obligatoriska kurser
50 BOM021 0110  A Managing organisations in the construction industry, Projekt 3,5
50 BOM021 0210 S A Managing organisations in the construction industry, Tentamen 4,0 16/12-2013 em V Kontakta examinator 25/08-2014 fm V
45 TEK140 0107 E D Construction contract relationships, Tentamen 7,5 20/12-2013 fm V 24/04-2014 fm V 27/08-2014 fm M
Valbara kurser
50 LBT431 0107 E 1)  X Financial and Management Accounting, Tentamen 7,5 18/12-2013 em V 23/04-2014 fm V 27/08-2014 em V
45 TEK285 0108 E 1)  D Logistics and supply chain management, Tentamen 7,5 20/12-2013 fm M 25/04-2014 em V 26/08-2014 em V
 
VÅRTERMIN
Läsperiod 3
Valbara kurser
50 BOM030 0107 E 1)  X Leadership and communication, Projekt 7,5
50 BOM070 0107 E 1)  X Strategic management, Projekt 7,5
50 BOM180 0113  1)  X Design Management, del A, Tentamen 4,0 11/03-2014 em V 15/01-2014 em V
50 BOM180 0213 S 1)  X Design Management, del B, Projekt 3,5
47 VMI035 0101 S 1)  B Environmental management, Tentamen 7,5 13/03-2014 fm V 17/01-2014 fm V 26/08-2014 fm V
Läsperiod 4
Valbara kurser
50 BOM025 0107 E 1)  A Construction, processes and management, Projekt 7,5
50 BOM055 0107 E 1)  X International projects, Projekt 7,5
50 BOM090 0108 E 1)  X Knowledge and learning in project organisations, Projekt 7,5
1) Obligatoriskt valbara: Av dessa kurser skall minst två väljas under våren år 1 och hösten år 2 (BOM025, BOM030, BOM055, BOM070, BOM090, BOM135, BOM180, IBY015, LBT431, TEK285, VMI035): 2 av kurserna krävs för examen
* Momentet omfattar undervisning i annan period
S Slutbetyg. Alla prov (moment) rapporteras först. Därefter rapporteras slutbetyg på kurs (S).
E Enda prov. Betyg i prov ger slutbetyg på kursen.
picture

Publicerad: må 13 jul 2020.