Sök i kursutbudet

Använda sökfunktionen för att hitta i Chalmers utbildningsutbud, både vad gäller kurser och program. När det finns en kurshemsida visas en hus-symbol som leder till denna sida. Tänk på att välja det läsår du vill se information om.
Sök program och utbildningsplaner


Institutionernas kurser för doktorander

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
Blockschema »   Tillåtna byten »   Utbildningsplan »  | Årskurs:  1  2 

Programplan för  
MPARC - ARCHITECTURE AND URBAN DESIGN, MSC PROGR Läsår: 2013/2014
Programplanen är fastställd 2013-02-27 av utbildningsområdesansvarig

Andra årskursen
Förklaringar

Inst Kurskod Moment
kod
Not Block Kursnamn, Momenttyp Omfattning/
period
Ordinarie
tentamen
Omtentamina
okt -13 t o m aug -14

HÖSTTERMIN
Läsperiod 1
Valbara kurser
55 ARK257 0113  X Matter, space, structure 3, del A, Projekt 7,5
55 ARK262 0113  X Future visions for healthcare, housing and work 3: Healthcare architecture, del A, Projekt 7,5
55 ARK267 0113  X Urban and architectural design 3, del A, Projekt 7,5
55 ARK316 0109 E X Leadership in architectural professions - master's thesis preparation course, Inlämningsuppgift 7,5
55 ARK350 0109  X Sustainable building: Competition 1, Projekt 7,5
55 ARK460 0111 E X Architecture - advanced theory and methodology - master's thesis preparation course, Inlämningsuppgift 7,5
55 AUT102 0112  X Sustainable building: Competition 2, del A, Projekt 7,5

Läsperiod 2
Valbara kurser
55 ARK257 0213 S X Matter, space, structure 3, del B, Projekt 15,0
55 ARK262 0213 S X Future visions for healthcare, housing and work 3: Healthcare architecture, del B, Projekt 15,0
55 ARK267 0213 S X Urban and architectural design 3, del B, Projekt 15,0
55 ARK350 0209 S X Sustainable building: Competition 1, Projekt 7,5
55 ARK415 0110  X Building design lab, del A, Projekt 6,0
55 ARK415 0210 S X Building design lab, del B, Projekt 1,5
55 AUT102 0212 S X Sustainable building: Competition 2, del B, Projekt 7,5

 
VÅRTERMIN
Läsperiod 3
Obligatoriska kurser
55 ARKX03 0108 * X Masterexamensarbete vid Arkitektur, Examensarbete 15,0

Läsperiod 4
Obligatoriska kurser
55 ARKX03 0108 *E X Masterexamensarbete vid Arkitektur, Examensarbete 15,0


* Momentet omfattar undervisning i annan period
S Slutbetyg. Alla prov (moment) rapporteras först. Därefter rapporteras slutbetyg på kurs (S).
E Enda prov. Betyg i prov ger slutbetyg på kursen.
picture

Sidansvarig Publicerad: må 13 jul 2020.