Sök i kursutbudet

Använda sökfunktionen för att hitta i Chalmers utbildningsutbud, både vad gäller kurser och program. När det finns en kurshemsida visas en hus-symbol som leder till denna sida. Tänk på att välja det läsår du vill se information om.
Sök program och utbildningsplaner


Institutionernas kurser för doktorander

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
Blockschema »   Tillåtna byten »   Utbildningsplan »  | Årskurs:  1  2 

Programplan för  
MPARC - ARCHITECTURE AND URBAN DESIGN, MSC PROGR Läsår: 2013/2014
Programplanen är fastställd 2013-02-27 av utbildningsområdesansvarig

Första årskursen
Förklaringar

Inst Kurskod Moment
kod
Not Block Kursnamn, Momenttyp Omfattning/
period
Ordinarie
tentamen
Omtentamina
okt -13 t o m aug -14

HÖSTTERMIN
Läsperiod 1
Obligatoriska kurser
55 AMU019 0113 S 1)  X Sustainable development and the design professions, Inlämningsuppgift 7,5
Valbara kurser
55 ARK122 0113  2)  X Matter, space, structure 1, del A, Projekt 7,5
55 ARK127 0113  2)  X Urban and architectural design 1, del A, Projekt 7,5
55 ARK337 0113  2)  X Material and detail 1, del A, Projekt 7,5
55 AUT163 0113  2)  X Future visions for healthcare, housing and work 1: Residential healthcare - Housing for Seniors, del A, Projekt 7,5

Läsperiod 2
Valbara kurser
55 ARK122 0213 S 2)  X Matter, space, structure 1, del B, Projekt 15,0
55 ARK127 0213 S 2)  X Urban and architectural design 1, del B, Projekt 15,0
55 ARK337 0213 S 2)  X Material and detail 1, del B, Projekt 15,0
55 AUT163 0213 S 2)  X Future visions for healthcare, housing and work 1: Residential healthcare - Housing for Seniors, del B, Projekt 15,0

 
VÅRTERMIN
Läsperiod 3
Valbara kurser
55 ARK077 0108  X Nordic architecture, del A, Inlämningsuppgift 4,0
55 ARK077 0208 S X Nordic architecture, del B, Inlämningsuppgift 3,5
55 ARK131 0108  3)  X Matter, space, structure 2, del A, Projekt 7,5
55 ARK136 0108  3)  X Future visions for healthcare, housing and work 2: Housing inventions, del A, Projekt 7,5
55 ARK141 0108  3)  X Urban and architectural design 2, del A, Projekt 7,5
55 ARK316 0109 E X Leadership in architectural professions - master's thesis preparation course, Inlämningsuppgift 7,5
55 ARK440 0111  X Design and communication tools, Inlämningsuppgift 4,5
55 ARK440 0211 S X Design and communication tools, Laboration 3,0
55 ARK460 0111 E X Architecture - advanced theory and methodology - master's thesis preparation course, Inlämningsuppgift 7,5

Läsperiod 4
Valbara kurser
55 ARK131 0208 S 3)  X Matter, space, structure 2, del B, Projekt 7,5
55 ARK136 0208 S 3)  X Future visions for healthcare, housing and work 2: Housing inventions, del B, Projekt 7,5
55 ARK141 0208 S 3)  X Urban and architectural design 2, del B, Projekt 7,5
55 ARK151 0108  X Architectural competitions, Projekt 3,5
55 ARK151 0208 S X Architectural competitions, Projekt 4,0
Frivilliga kurser
55 AST121 0107 E LA Geografiskt informationssystem: Geografisk modellering i två och tre dimensioner, Övning 7,5

 
SOMMARTERMIN
Sommarkurs
Frivilliga kurser
55 AFT106 0112  X Från idé till färdig byggnad, del A, Projekt 7,5
55 AFT106 0212 S X Från idé till färdig byggnad, del B, Projekt 4,5

 
ÖVRIGT
Ej bundet till läsperiod
Valbara kurser
55 ARK395 0110 E X Architecture: Contemporary challenges, Inlämningsuppgift 7,5


1) Kursen innehåller tema Miljö och hållbar utveckling 7,5 hp
2) Obligatoriskt valbara: Studioprojekt höst (ARK122, ARK127, ARK337, AUT163): 1 av kurserna krävs för examen
3) Obligatoriskt valbara: Studioprojekt vår (ARK131, ARK136, ARK141): 1 av kurserna krävs för examen
* Momentet omfattar undervisning i annan period
S Slutbetyg. Alla prov (moment) rapporteras först. Därefter rapporteras slutbetyg på kurs (S).
E Enda prov. Betyg i prov ger slutbetyg på kursen.
picture

Sidansvarig Publicerad: må 13 jul 2020.