Sök i kursutbudet

Använda sökfunktionen för att hitta i Chalmers utbildningsutbud, både vad gäller kurser och program. När det finns en kurshemsida visas en hus-symbol som leder till denna sida.
Sök program och utbildningsplaner


Institutionernas kurser för doktorander

Sök kurs
Läsår:
Kurskod:
Kursnamn (sv): Kursnamn (en):
Program:
Institution:
Läsperiod: Sökbar för utbytesstudenter:
Utbildningsnivå: Min omfattning:    Max omfattning:
Undervisningsspråk: Temamärkning:    MTS Miljö och hållbar utveckling
Årskurs:
Fyll i de uppgifter du vill söka på. För att hitta specifik post kan du ange del av kod eller namn i respektive fält. Sökfälten gör ingen skillnad på stor eller liten bokstav.
Kurser 1 - 20 av 1316 [ Nästa 20 » ]
Klicka på rubrik för att ändra sorteringsordning
Kod Namn Omfattning Inst  
BTXX01 Masterexamensarbete inom biokemi, biomedicin och bioteknik vid Göteborgs universitet 30,0 hp 0109
BTXX60 Masterexamensarbete inom biokemi, biomedicin och bioteknik vid Göteborgs universitet 60,0 hp 0109
KBB101 Biokemisk toxikologi 7,5 hp 0113
KMG076 Genetiskt modifierade nyttoväxter 7,5 hp 0113
KBB058 Biomolekylär struktur och dynamik 7,5 hp 0114
KBB111 Design och produktion av biomolekyler 7,5 hp 0114
KMG037 Avancerad molekylärbiologi 7,5 hp 0114
KMG042 Modellorganismer i molekylärbiologi 7,5 hp 0114
KMG046 Utveckling av läkemedel 7,5 hp 0114
CIU220 Utbildningens uppgifter och ramar 7,5 hp 0210
MPA010 Projektarbete M2 3,0 hp 0480  
MPA020 Projektarbete M3 3,0 hp 0480  
MPA030 Projektarbete 3,0 hp 0480  
MPA041 Maskintekniskt projekt 15,0 hp 0480  
MPA060 Valfri kurs 7,5 hp 0480  
TME050 Projekt 7,5 hp 0480  
LKT325 Matematisk statistik 7,5 hp 11
LMA017 Matematisk analys i flera variabler 7,5 hp 11
LMA201 Tillämpad matematisk statistik 7,5 hp 11
LMA212 Algebra 6,0 hp 11
1 - 20 av 1316 [ Nästa 20 » ]

Publicerad: må 16 jul 2018.