Sök i kursutbudet

Använda sökfunktionen för att hitta i Chalmers utbildningsutbud, både vad gäller kurser och program. När det finns en kurshemsida visas en hus-symbol som leder till denna sida. Tänk på att välja det läsår du vill se information om.
Sök program och utbildningsplaner


Institutionernas kurser för doktorander

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
KKM021 - Ekologi för tekniker
 
Ägare: MPISC
6,0 Poäng
Betygskala: TH - Fem, Fyra, Tre, Underkänt
Utbildningsnivå: Grundnivå
Institution: 21 - KEMI OCH KEMITEKNIK

Detta kurstillfälle är inställt


Undervisningsspråk: Svenska

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Ej Lp
0195 Tentamen 6,0 hp Betygskala: TH   6,0 hp    

I program

MPISC INNOVATIVE AND SUSTAINABLE CHEMICAL ENGINEERING, MSC PROGR, Årskurs 1 
TKMTL KEMITEKNIK (INGENJÖRSEXAM.PÅ KEMIINGENJÖRSLINJEN), Årskurs 2 (valbar)

Examinator:

Bitr professor  Göran Petersson
Biträdande professor  Magdalena Svanström


Kursen innehåller (helt eller delvis) tema miljö och hållbar utveckling


Behörighet:

För kurser inom Chalmers utbildningsprogram gäller samma behörighetskrav som till de(t) program kursen ingår i.

Kursspecifika förkunskaper

Högskolegrundkurs i miljövetenskap. Komplettering vid kursstart med första delen av kursboken Kemisk Miljövetenskap för studenter som inte haft denna som kurslitteratur.

Syfte

Kursen avser att ge för ingenjörer viktiga baskunskaper i ekologi, ekologisk kemi och ekotoxikologi samt insikter i hur produkter och verksamheter anpassas till ett ekologiskt hållbart samhälle. Särskilt behandlas den ekologiska basen för skogsindustri, biobränslen och livsmedel. Kursen avser också att ge ett ekologiskt perspektiv på människans närmiljö och kemiska livsmiljö. Särskilt studeras då trafikmiljöer och hälsoval av livsmedel.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

Att kursdeltagarna får med sig en bestående ekologisk grundsyn.

Innehåll

Kursen gavs sista gången 2006

Organisation

Kursen gavs endast på svenska.

Litteratur

Ekologi

Examination

Aktivitetspoäng


Sidansvarig Publicerad: må 13 jul 2020.