Sök i kursutbudet

Använda sökfunktionen för att hitta i Chalmers utbildningsutbud, både vad gäller kurser och program. När det finns en kurshemsida visas en hus-symbol som leder till denna sida. Tänk på att välja det läsår du vill se information om.
Sök program och utbildningsplaner


Institutionernas kurser för doktorander

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
DAT025 - Matematisk modellering IT
 
Ägare: TKITE
5,0 Poäng (ECTS 7,5)
Betygskala: TH - Fem, Fyra, Tre, Underkänt
Nivå: A
Institution: 37 - DATA- OCH INFORMATIONSTEKNIK


Undervisningsspråk: Svenska

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Ej Lp
0105 Laboration 0,0p Betygskala: UG   0,0p    
0205 Inlämningsuppgift 5,0p Betygskala: TH   5,0p    

I program

TKDAT DATATEKNIK, CIVILINGENJÖR, Årskurs 3 (valbar)
TKITE INFORMATIONSTEKNIK, CIVILINGENJÖR, Årskurs 2 (obligatorisk)
TDATA DATATEKNIK, Årskurs 3 (valbar)
TDATA DATATEKNIK - Valfria kurser utanför inriktningarna, Årskurs 4 (valbar)
TM Teknisk matematik, Årskurs 2 (valbar)

Examinator:

Docent  Dag WedelinBehörighet:

För kurser inom Chalmers utbildningsprogram gäller samma behörighetskrav som till de(t) program kursen ingår i.

Kursspecifika förkunskaper

De obligatoriska matematikkurserna på IT-programmet eller motsvarande (dvs. diskret matematik, linjär algebra, analys och matematisk statistik). Algoritmer är en kurs som kompletterar denna kurs på ett bra sätt, men är inte förkunskapskrav.

Syfte

Modellering, dvs att skapa en abstrakt modell - eller beskrivning - av någon fysisk eller logisk verklighet, är ett grundläggande verktyg inom naturvetenskap och ingenjörskonst. En modell gör det möjligt att representera, förstå, simulera och optimera det verkliga systemets struktur, utseende eller beteende.

Viktigt för en IT-civilingenjör är förmågan att tillämpa IT inom olika områden. Detta kan vara både inom traditionellt tekniska områden, som inom andra områden som ekonomi, medicin och spel, där variationen i problembeskrivningar och lämpliga angreppsätt är stor.

Mål

Målet med kursen är därför att visa hur matematiken kan användas i sådana sammanhang, och ge en förmåga att förstå och välja lämpliga modeller för olika verkliga system och strukturer. Den knyter därmed samman vad man lär sig i de teoretiska matematikkurserna med olika slags tillämpningar.

Innehåll

Kursens kärna är ett antal noggrannt utvalda övningsuppgifter, där man lär sig att använda matematiken för att lösa verkliga problem. Dessa grupperas efter huvudsakliga modelltyper:

* Funktioner och ekvationer. Betydelsen av olika matematiska uttryck och hur de kan motiveras. Hur man kan finna och anpassa funktioner till experimentella data. Kurvor inom datorgrafik.
* Optimeringmodeller. Matematisk programmering inom ekonomi och beslutsstöd.
* Dynamiska modeller. Simulering inom biologi, fysik och teknik.
* Probabilistiska modeller. Stokastisk simulering. Markovmodeller för texter, språk och expertsystem.
* Diskreta modeller. Grafer och nät för modellering av projekt och aktiviteter, modellering med diskreta standardproblem och satslogik, planering.
* Modelleringsspråk. För bland annat optimering och regelbaserade expertsystem.

Övningarna utgår från realistiska exempel och är utvalda för att man skall utveckla sin modelleringsförmåga, samt lära sig de olika modelltypernas viktigaste egenskaper och begränsningar. När så är möjligt jämförs också olika sätt att modellera samma problem. Kursen belyser också möjligheterna med att skapa datormodeller för olika slags tillämpningar.

Organisation

Kursen är organiserad i veckomoduler, en för varje modelltyp. För varje veckomodul ges en inledande föreläsning, övningsuppgifter att lösa under veckan, samt en uppföljande föreläsning som ger återkoppling på de lösta uppgifterna. Övningarna genomförs i grupper om två personer. I kursen ingår även inledande och avslutande föreläsningar samt en gästföreläsning.

Litteratur

Då övningarna är det viktigaste i kursen finns ingen obligatorisk kurslitteratur. För den som ändå önskar en kursbok rekommenderas Giordano et.al. : A first course in mathematical modeling (3rd ed).

Examination

Kursen avslutas med en individuell sammanfattande uppsats. Godkända inlämningsuppgifter.


Sidansvarig Publicerad: må 13 jul 2020.