Sök i kursutbudet

Använda sökfunktionen för att hitta i Chalmers utbildningsutbud, både vad gäller kurser och program. När det finns en kurshemsida visas en hus-symbol som leder till denna sida. Tänk på att välja det läsår du vill se information om.
Sök program och utbildningsplaner


Institutionernas kurser för doktorander

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
MEN125 - Miljöteknik M
 
Ägare: TMASA
3,0 Poäng (ECTS 4,5)
Betygskala: TH - Fem, Fyra, Tre, Underkänt
Nivå: A
Institution: 47 - ENERGI OCH MILJÖ


Undervisningsspråk: Svenska

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Ej Lp
0198 Tentamen 3,0p Betygskala: TH   3,0p   21 Apr 2006 em V,  26 Aug 2006 fm V

I program

TDATA DATATEKNIK - Valfria kurser utanför inriktningarna, Årskurs 4 (valbar)
TDATA DATATEKNIK, Årskurs 3 (valbar)

Examinator:

Professor  Anders Lyngfelt


Kursen innehåller (helt eller delvis) tema miljö och hållbar utveckling


Behörighet:

För kurser inom Chalmers utbildningsprogram gäller samma behörighetskrav som till de(t) program kursen ingår i.

Kursspecifika förkunskaper

Rekommendationer: Aktuella kunskaper på gymnasienivå i kemi, biologi och fysik.

Syfte

Kursen Miljöteknik avser att ge de grundläggande kunskaper som krävs för att i vid bemärkelse utveckla miljöanpassad teknik.
Kursen avser även att ge kunskaper för att på ett sakkunnigt sätt medverka i beslutsfattande om miljöpåverkande tekniska verksamheter.
Kursen ska ge förmåga att förstå och utvärdera processer i ekosystem, atmosfär, hydrosfär och geosfär som påverkas av tekniksamhället.
En viktig del är att känna till syfte, innehåll och begränsningar i olika metoder för miljösystem-analys som exempelvis miljökonsekvensbeskrivningar, (MKB) livscykelanalys (LCA) eller riskanalys för kemikalier.

Innehåll

- Översikt över kända miljöeffekter och deras orsaker.
- Metoder inom ekologi och ekotoxikologi för att spåra eller förutsäga miljöeffekter.
- Metoder för analys av miljöeffekter ur verk-samhets- eller produktperspektiv som t ex miljökonsekvensbeskrivningar, livscykelanalyser, riskanalyser för kemikalier.
- Tekniska lösningar för att begränsa miljöpå-verkan som luft/gasrening, vattenrening, av-fallshantering etc.
- Samhällets hantering av miljöproblem. Lag-stiftning, styrmedel etc.
I kursen ingår en seminarieuppgift med miljöan-knytning. Uppgiften utförs i form av en litteratur-sökning, där materialet sammanställs och utvärderas i en skriftlig rapport.

Litteratur

Kompendium i Miljösystemanalys
Föreläsningsanteckningar
Kompletterande litteratur om miljöeffekter och miljöskyddsåtgärder

Examination

Skriftlig tentamen. Obligatorisk seminarieuppgift. Obligatoriskt studiebesök. Betygsskala: TH


Publicerad: må 13 jul 2020.