Sök i kursutbudet

Använda sökfunktionen för att hitta i Chalmers utbildningsutbud, både vad gäller kurser och program. När det finns en kurshemsida visas en hus-symbol som leder till denna sida. Tänk på att välja det läsår du vill se information om.
Sök program och utbildningsplaner


Institutionernas kurser för doktorander

​​​​​

Kursplan för

Läsår
TDA415 - Datastrukturer
 
Ägare: TITEA
4,0 Poäng (ECTS 6)
Betygskala: TH - Fem, Fyra, Tre, Underkänt
Nivå: A
Institution: 37 - DATA- OCH INFORMATIONSTEKNIK


Undervisningsspråk: Svenska

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Ej Lp
0102 Tentamen 4,0p Betygskala: TH   4,0p   19 Okt 2004 fm V,  11 Jan 2005 fm V,  25 Aug 2005 fm V
0202 Laboration 0,0p Betygskala: UG   0,0p    

I program

TITEA INFORMATIONSTEKNIK, Årskurs 2 (obligatorisk)

Examinator:

Univ lektor  Catarina CoquandBehörighet:

För kurser inom Chalmers utbildningsprogram gäller samma behörighetskrav som till de(t) program kursen ingår i.

Kursspecifika förkunskaper

Programmeringskunskaper i ett objektorienterat språk, motsvarande innehållet i Grundläggande objektorienterad systemutveckling.

Syfte

Kursen skall ge goda kunskaper om vanligt förekommande abstrakta datatyper och datastrukturer samt hur dessa används. Efter genomgången kurs ska studenten

  • känna igen situationer där de i kursen behandlade begreppen är tillämpliga.

  • kunna konstruera klasser som implementerar abstrakta datatyper i ett objektorienterat språk.

  • kunna uppskatta resurskrav för olika implementationer av datatyper och därmed göra motiverade val mellan tillgängliga alternativ.

Innehåll

Abstrakta datatyper. Enkel komplexitetsanalys av imperativ kod. Vanliga datastrukturer som fält, listor, (binära) träd och hashtabeller samt hur dessa kan användas för att implementera datatyper som köer, prioritetsköer, lexika och grafer. Standardalgoritmer på dessa datastrukturer och deras resurskrav. Iteratorer. Metoder för sortering. Exemplifiering av hur de diskuterade datastrukturerna utnyttjas i Javas standardklasser.

Organisation

Undervisningen på kursen ges i form av föreläsningar, gruppmöten och handledning vid laborationer.

Litteratur

Aktuell information om litteratur ges på kursens hemsida.

Examination

Skriftlig tentamen och obligatoriska programmeringsuppgifter.


Publicerad: fr 24 apr 2020.