Sök i kursutbudet

Använda sökfunktionen för att hitta i Chalmers utbildningsutbud, både vad gäller kurser och program. När det finns en kurshemsida visas en hus-symbol som leder till denna sida.
Sök program och utbildningsplaner


Institutionernas kurser för doktorander

Kursplan för

Läsår
EDA320 - Digitalteknik - syntes
 
Ägare: TDATA
4,0 Poäng (ECTS 6)
Betygskala: TH - Fem, Fyra, Tre, Underkänt
Nivå: A
Institution: 37 - DATA- OCH INFORMATIONSTEKNIK


Undervisningsspråk: Svenska

Kursmoment   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Ej Lp
0196 Tentamen 3,0p Betygskala: TH   3,0p   15 Mar 2005 em V,  30 Mar 2005 em V,  23 Aug 2005 fm V
0296 Laboration 1,0p Betygskala: UG   1,0p    

I program

TITEA INFORMATIONSTEKNIK, Årskurs 3 (valbar)
TTFYA TEKNISK FYSIK, Årskurs 4 (valbar)
TDATA DATATEKNIK, Årskurs 2 (obligatorisk)
TELTA ELEKTROTEKNIK, Årskurs 4 (valbar)

Examinator:

Tekn lic  Arne Linde 

Behörighet:

För kurser inom Chalmers utbildningsprogram gäller samma behörighetskrav som till de(t) program kursen ingår i.

Kursspecifika förkunskaper

EDA451 Digital och datorteknik eller motsvarande.

Syfte

Kursen avser att ge grundläggande kunskaper om analys, syntes och optimering av kombinatoriska nät och sekvensnät samt grundläggande switchnätsteori.

Innehåll

Kombinatoriska nät:
- Boolesk algebra. Axiom och grundläggande teorem.
- Booleska former och funktioner. Switchfunktioner.
- Representation och förenkling av Booleska funktioner med hjälp av Karnaughdiagram.
- Algoritmer för optimering av kombinatoriska nät med såväl en enda som flera utsignaler. Quine-McCluskeys, Petricks, Tisons och Reuschs metoder.
- Realisering av kombinatoriska nät. Statiska och dynamiska hasarder. Flernivålogik, iterativa nät. Konstruktion med avkodare, multiplexrar och programmerbar logik.

Sekvensnät:
- Synkrona nät. Grundläggande begrepp, formell definition, Mealy och Moore nät.
- Metoder för tillståndskodning. Algoritmer för tillståndsminimering av såväl fullständigt som ofullständigt specificerade sekvensnät.
- Konstruktion av iterativa kombinatoriska nät med hjälp av konstruktionsmetodiken för synkrona nät.
- Asynkrona nät. Grundläggande begrepp. Cykler och kapplöpningar. Kapplöpningsfri tillståndskodning. Essentiella hasarder. Tillståndsminimering.

Organisation

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, lektionsövningar och laborationer.

Litteratur

E. Johnson: Switchnätteori med tillämpningar, Inst. för datorteknik, CTH.
Digitalteknik exempelsamling, CTH.

Examination

Skriftlig tentamen, samt godkända laborationer och inlämningsuppgift.


Publicerad: to 02 sep 2010. Ändrad: må 16 jul 2018