Sök i kursutbudet

Använda sökfunktionen för att hitta i Chalmers utbildningsutbud, både vad gäller kurser och program. När det finns en kurshemsida visas en hus-symbol som leder till denna sida. Tänk på att välja det läsår du vill se information om.
Sök program och utbildningsplaner


Institutionernas kurser för doktorander

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
KAA050 - Matematisk modellering i kemitekniken
 
Ägare: TKEFA
3,0 Poäng (ECTS 4,5)
Betygskala: TH - Fem, Fyra, Tre, Underkänt
Nivå: A
Institution: 21 - KEMI OCH KEMITEKNIK


Undervisningsspråk: Svenska

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Ej Lp
0192 Tentamen 3,0p Betygskala: TH   3,0p   23 Okt 2004 fm M,  11 Jan 2005 em V,  22 Aug 2005 fm V

I program

TKBIA BIOTEKNIK, Årskurs 4 (valbar)
TKEFA KEMITEKNIK MED FYSIK, Årskurs 4 (obligatorisk)
TKMTA KEMITEKNIK, Årskurs 4 (valbar)
TKMTL KEMITEKNIK (INGENJÖRSEXAM.PÅ KEMIINGENJÖRSLINJEN), Årskurs 2 (valbar)

Examinator:

Professor  Anders RasmusonBehörighet:

För kurser inom Chalmers utbildningsprogram gäller samma behörighetskrav som till de(t) program kursen ingår i.

Kursspecifika förkunskaper

Obligatorisk i Kf. Valfri i K, med motsvarande kunskaper i numeriska metoder och linjär algebra.

Syfte

Kursen vill ge en inblick i formulering, lösning och användning av matematiska modeller i kemitekniska sammanhang.

Innehåll

Föreläsningar:
Formulering av modeller, olika typer av modeller, modellfilosofi, numeriska metoder, överslagsmetoder, kontroll mot experiment, parameterestimering.
Övningar:
Problemlösning och gruppövningar med anknytning till föreläsningarna.
Projektuppgift:
I ett obligatoriskt projektarbete i mindre grupper behandlas en mer omfattande problemställning av kemiteknisk natur. Arbetet innefattar problemformulering, framtagande av modeller av olika komplexitet, analys och numerisk lösning på dator mha framförallt programsystemet MATLAB.

Litteratur

Kompendium samt föreläsningsanteckningar.

Examination

Kursen avslutas med skriftlig tentamen.


Publicerad: må 13 jul 2020.