Sök i kursutbudet

Använda sökfunktionen för att hitta i Chalmers utbildningsutbud, både vad gäller kurser och program. När det finns en kurshemsida visas en hus-symbol som leder till denna sida. Tänk på att välja det läsår du vill se information om.
Sök program och utbildningsplaner


Institutionernas kurser för doktorander

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
ACE190 - BIM: Building information modelling
BIM: Building information modelling
 
Kursplanen fastställd 2022-02-17 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: TKARK
3,0 Högskolepoäng
Betygskala: UG - Godkänd, Underkänd
Utbildningsnivå: Grundnivå
Huvudområde: Arkitektur
Institution: 20 - ARKITEKTUR OCH SAMHÄLLSBYGGNADSTEKNIK


Kurstillfälle 1


Undervisningsspråk: Svenska
Anmälningskod/tillfälleskod: 45112
Sökbar för utbytesstudenter: Nej
Max antal deltagare: 42
Endast studenter med kurstillfället i programplan

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0119 Övning 3,0 hp Betygskala: UG   3,0 hp    

I program

TKARK ARKITEKTUR, Årskurs 3 

Examinator:

Stefano Delia

  Gå till kurshemsida


Kurstillfälle 2


Undervisningsspråk: Svenska
Anmälningskod/tillfälleskod: 45128
Sökbar för utbytesstudenter: Nej
Max antal deltagare: 42
Status, lediga platser (uppdateras löpande): Ja

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0119 Övning 3,0 hp Betygskala: UG   1,5 hp 1,5 hp    

I program

TKATK ARKITEKTUR OCH TEKNIK, Årskurs 2 

Examinator:

Stefano Delia


  Gå till kurshemsida


Behörighet

Grundläggande behörighet för grundnivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Samma behörighet som det kursägande programmet.
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Svenska.

Syfte

Kursens syfte är att utveckla studentens förmåga att med digitala BIM-verktyg och metoder bygga 3D-modeller av byggnader
för visualisering och byggprojektering.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

Använda digitala BIM-verktyg för skapande av 3D-modeller av byggnader.
Förstå grunderna för tillämpning av BIM i en byggnadsprojektering
Värdera och förklara värdet av olika modelleringsmetoder och hur resultatet kan kommuniceras.

Innehåll

Kursen fokuserar på verktygen men stor medvetenhet i tillämpningen, både i utbildning och i yrkesliv uppmuntras liksom ett kritiskt förhållningssätt.

Examination inklusive obligatoriska moment

För betyget godkänd krävs deltagande i övningar och godkända inlämnade övningsuppgifter.

Om resultatet ej blir godkänt i kurs skall komplettering utföras enligt skriftlig instruktion och bedömas i närmast efterföljande omtentaperiod. Om denna komplettering inte ger ett godkänt resultat och ytterligare komplettering krävs, meddelas även detta skriftigt. Denna komplettering blir bedömd i därefter kommande omtentaperiod. Om kompletteringarna därefter inte är tillräckligt för ett godkänt resultat på kursen, får kursen läsas om.

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.


Sidansvarig Publicerad: må 13 jul 2020.