Sök i kursutbudet

Använda sökfunktionen för att hitta i Chalmers utbildningsutbud, både vad gäller kurser och program. När det finns en kurshemsida visas en hus-symbol som leder till denna sida. Tänk på att välja det läsår du vill se information om.
Sök program och utbildningsplaner


Institutionernas kurser för doktorander

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
DAT380 - Aktuella trender inom spel
Current trends in gaming
 
Kursplanen fastställd 2022-02-01 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: MPIDE
7,5 Högskolepoäng
Betygskala: TH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd
Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Huvudområde: Datateknik, Informationsteknik
Institution: 37 - DATA- OCH INFORMATIONSTEKNIK


Undervisningsspråk: Engelska
Anmälningskod/tillfälleskod: 23123
Sökbar för utbytesstudenter: Ja
Blockschema: D
Max antal deltagare: 30
Status, lediga platser (uppdateras löpande): Ja

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0118 Projekt 7,5 hp Betygskala: TH   7,5 hp    

I program

MPIDE INTERAKTIONSDESIGN, MASTERPROGRAM, Årskurs 1 (obligatoriskt valbar)
MPIDE INTERAKTIONSDESIGN, MASTERPROGRAM, Årskurs 2 (valbar)

Examinator:

Michael Heron

  Gå till kurshemsida


Behörighet

Grundläggande behörighet för avancerad nivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Engelska 6
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

För att vara behörig till kursen ska studenten ha avklarat 7,5 hp i objektorienterad programmering

Syfte

Det finns många tekniska och samhälleliga trender som påverkar designen av spel. Spelutveckling är en disciplin där det bästa tillgängliga teknik förändras regelbundet och med stor hastighet. Den här kursen är fokuserad på att identifiera aktuella viktiga trender i branschen och utforska nya teknologier. Syftet är möjliggöra för studenter att utveckla förtrogenhet med viktiga begrepp. Den här kursen är avsedd att vara anpassasningsbar till externa trender i branschen, så dess innehåll kommer att variera från år till år i linje med det målet.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

  • Undersöka aktuella tekniska och sociala trender inom spel.
  • Tillämpa kreativitetstekniker med avsikten att utforska innovativa spelkoncept
  • Analysera de potentiella möjligheter och hot som är förknippade med samtida speltrender
  • Implementera speldesigns för att utforska nya, framväxande tekniker
  • Bedöma de etiska och samhälleliga effekterna av samtida trender inom spel

Innehåll

Den här kursen fokuserar på att utforska implikationerna förknippade med ett urval av aktuella trender inom spel. Kursen blandar ihop metoder för idéskapande med implementering. Den tar upp de socioekonomiska konsekvenserna som är förknippade med ny teknik; affärsmodeller; och med förändrade publikförväntningar.

Organisation

Kursen är uppdelad i flera delar fokuserade på var sin aktuell trend inom spel. Innehållet kommer att variera från år till år. Kursen uppdateras regelbundet för att ta hänsyn till viktig samtida utveckling inom spelutveckling och speldesign. Studenter förväntas visa en blandning av kreativa-, tekniska-, och designkunskaper. Arbetet bedrivs i första hand i små grupper, där studenterna utvecklar fristående uppgifter kopplade varje ämne som diskuteras i kursen. Undervisningen sker i första hand genom föreläsningar och handledningstillfällen.

Litteratur

Litteratur kommer att meddelas separat på canvassidan - detaljerna varierar från år till år.

Examination inklusive obligatoriska moment

Varje del av kursen består av en gruppinlämning I form av en teknisk artefakt, en skriftlig rapport eller båda. Det krävs att grupperna presenterar sitt arbete regelbundet.

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.


Sidansvarig Publicerad: må 13 jul 2020.