Sök i kursutbudet

Använda sökfunktionen för att hitta i Chalmers utbildningsutbud, både vad gäller kurser och program. När det finns en kurshemsida visas en hus-symbol som leder till denna sida. Tänk på att välja det läsår du vill se information om.
Sök program och utbildningsplaner


Institutionernas kurser för doktorander

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
LSP127 - Engelska för yrkeslivet  
Professional English
 
Kursplanen fastställd 2022-02-09 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: TIELL
1,5 Högskolepoäng
Betygskala: UG - Godkänd, Underkänd
Utbildningsnivå: Grundnivå
Institution: 62 - VETENSKAPENS KOMMUNIKATION OCH LÄRANDE


Undervisningsspråk: Engelska
Anmälningskod/tillfälleskod: 63113
Sökbar för utbytesstudenter: Nej
Blockschema: A+
Max antal deltagare: 100
Endast studenter med kurstillfället i programplan
Status, lediga platser (uppdateras löpande): Ja

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0102 Inlämningsuppgift 1,5 hp Betygskala: UG   1,5 hp    

I program

TIELL ELEKTROTEKNIK, HÖGSKOLEINGENJÖR, Årskurs 3 (obligatorisk)
TIDAL DATATEKNIK, HÖGSKOLEINGENJÖR, Årskurs 3 (obligatorisk)

Examinator:

Carina Sjöberg Hawke

  Gå till kurshemsida


Behörighet

Grundläggande behörighet för grundnivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Samma behörighet som det kursägande programmet.
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Inga

Syfte

Kursens syfte är att:
• Förbereda studenterna för att använda engelskan som språk i yrkeslivet genom att fokusera på kommunikation till mottagare, som kräver goda kunskaper i engelsk och bra kommunikationsförmåga.
• Träna studenternas förmåga att effektivt förbereda och genomföra kommunikativa uppgifter som tydligt sammanfattar och presenterar olika aspekter av projektarbete på engelska.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

Planera och skriva dokument relevanta i ett yrkesmässigt sammanhang t.ex. en ”popular science” text.

Anpassa och presentera information för muntliga sammanhang.

Strukturera information i ett CV för att göra ett starkt intryck.

Innehåll

Muntlig träning genomförs i form av diskussioner samt en presentation av materialet från den populärvetenskapliga texten.

Organisation

Kursen genomförs i föreläsningar och seminarier om två timmar fördelat under läsperiodens veckor. Detta är en ”blended learning” kurs som innebär att vissa seminarier / aktivitieter kommer att ske digitalt. 

Litteratur

Kurskompendium och material distribueras under kursens gång via kurshemsidan

Examination inklusive obligatoriska moment

För att bli godkänd på kursen krävs godkända uppgifter, både skriftliga och muntliga.


Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.


Sidansvarig Publicerad: må 13 jul 2020.