Sök i kursutbudet

Använda sökfunktionen för att hitta i Chalmers utbildningsutbud, både vad gäller kurser och program. När det finns en kurshemsida visas en hus-symbol som leder till denna sida. Tänk på att välja det läsår du vill se information om.
Sök program och utbildningsplaner


Institutionernas kurser för doktorander

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
SEE130 - Etiska perspektiv på globala system
Ethical perspectives on global systems
 
Kursplanen fastställd 2021-02-18 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: TKGBS
2,0 Högskolepoäng
Betygskala: UG - Godkänd, Underkänd
Utbildningsnivå: Grundnivå
Huvudområde: Globala system
Institution: 70 - RYMD-, GEO- OCH MILJÖVETENSKAP


Undervisningsspråk: Svenska
Anmälningskod/tillfälleskod: 74118
Sökbar för utbytesstudenter: Nej
Status, lediga platser (uppdateras löpande): Ja

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0121 Projekt 2,0 hp Betygskala: UG   2,0 hp    

I program

TKGBS GLOBALA SYSTEM, CIVILINGENJÖR, Årskurs 2 (obligatorisk)

Examinator:

Sonia Yeh

  Gå till kurshemsida

Tema:

MTS 2,0 hp


Behörighet

Grundläggande behörighet för grundnivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Samma behörighet som det kursägande programmet.
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Syfte

Kursens syfte är studenterna ska börja artikulera och analysera sina egna etiska positioner, och förstå andras perspektiv. De ska även få inblick i hur etiska perspektiv påverkar hur, och vilka globala system, som bör studeras. Vidare ska kursen fungera som en förlängning av år 1 i kursen Introduktion till globala system, genom projekt, seminarier och aktiviteter.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

·       Känna till och förklara grundläggande etiska begrepp

·       Reflektera över hur olika etiska utgångspunkter påverkar studier av globala system.

·       Beskriva, analysera och hantera möjliga etiska konsekvenser

·       Göra välgrundade bedömningar av möjliga etiska konsekvenser, utifrån kunskap om etikteori/moralfilosofi

·       Formulera argument för och diskutera beslut som leder till etiska konsekvenser

 

Innehåll

Grundläggande etiska begrepp och principer. Studera fallstudier i verkligheten och diskutera vilka aspekter av etik som är relevanta till globala system och hur de löstes. Eleverna debatter från olika perspektiv och tänka på rollen som GS-ingenjörer.  

 

Organisation

Kursen består av

1)  Föreläsningar om etiska begrepp

2)  Fallstudier.

3)  Debatter

4)  Seminarium runt etiska aspekter på globala system

 

Litteratur

Meddelas på kurshemsidan.

Examination inklusive obligatoriska moment

Aktivt deltagande på 75 % av seminarierna och föreläsningar,

Godkänd fallstudier och rapport

Aktivt deltagande på debatter

 Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.


Sidansvarig Publicerad: må 13 jul 2020.