Sök i kursutbudet

Använda sökfunktionen för att hitta i Chalmers utbildningsutbud, både vad gäller kurser och program. När det finns en kurshemsida visas en hus-symbol som leder till denna sida. Tänk på att välja det läsår du vill se information om.
Sök program och utbildningsplaner


Institutionernas kurser för doktorander

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
TME192 - Aktiv säkerhet
Active safety
 
Kursplanen fastställd 2021-02-26 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: MPMOB
7,5 Högskolepoäng
Betygskala: TH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd
Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Huvudområde: Automation och mekatronik, Bioteknik, Datateknik, Elektroteknik, Informationsteknik, Maskinteknik, Teknisk fysik
Institution: 30 - MEKANIK OCH MARITIMA VETENSKAPER


Kurstillfälle 1


Undervisningsspråk: Engelska
Anmälningskod/tillfälleskod: 89130
Sökbar för utbytesstudenter: Ja
Blockschema: C

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0113 Inlämningsuppgift 3,5 hp Betygskala: TH   3,5 hp    
0213 Tentamen 4,0 hp Betygskala: TH   4,0 hp   27 Okt 2022 em J,  03 Jan 2023 fm J,  Kontakta examinator

I program

MPBME MEDICINSK TEKNIK, MASTERPROGRAM, Årskurs 2 (valbar)
MPMOB MOBILITETSTEKNIK, MASTERPROGRAM, Årskurs 2 (valbar)
MPMOB MOBILITETSTEKNIK, MASTERPROGRAM, Årskurs 1 (obligatoriskt valbar)

Examinator:

Marco Dozza

  Gå till kurshemsida


Behörighet

Grundläggande behörighet för avancerad nivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Engelska 6
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Kandidatexamen  inkluderande matematik och fysik, samt erfarenhet av Matlab-programmering.
Kursen Fordons- och trafiksäkerhet rekommenderas

Syfte

Syftet med denna kurs är att ge studenterna in inblick i utveckling och utvärdering av aktiva säkerhetssystem både från ett industriellt och ett akademiskt perspektiv. Kursen fokuserar på utmaningar och rekommendationer vad gäller utvecklingen av aktiva säkerhetssystem. Kursen har fyra delar: olycksanalys, krav och designkriterier för aktiva säkerhetssystem, beteendevetenskap samt utvärdering av aktiv säkerhet.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

- Förklara vilken roll olycksforskning har i utvecklingen av aktiva säkerhetssystem
- Identifiera randvillkor och kompromisser vad gäller val av sensorer vid utveckling av aktiva säkerhetssystem
- Analysera och applicera grundläggande signalbehandlings och hotbildsalgoritmer som används inom aktiv säkerhet
- Förklara rollen som beteendevetenskap har vid design av aktiva säkerhetssystem och autonoma fordon
- Beskriva bakgrund, arkitektur samt utmaningar vid utveckling kooperativa säkerhet system.
- Jämföra tillgängliga verktyg för utvärdering av aktiva säkerhetssystem.
- Identifiera utmaningar i analysen av verklig trafikdata från naturalistiska körstudier.
- Förklara de nya trafiksäkerhetsutmaningarna som självkörande fordon medför

Innehåll

Olycks-och incidentanalys
- Olycksanalys och olycksdata
- Analys av trafiksäkerhetsrelevanta händelser från fältdata

Applikationer för aktiv säkerhet
- Sensorer inom aktiv säkerhet
- Processning av data
- Hotbildsanalys
- Trådlösa trafiksäkerhetsapplikationer
- Autonoma fordon

Beteendevetenskap
- Trafikantbeteende
- Förarmodellering

Utvärdering av aktiv säkerhet
- Körsimulatorer
- Naturalistisk datainsamling
- Icke-faktisk analys och utvärdering i virtuella (simulering)miljöer

Organisation

- Föreläsningar
- Korta tillämpade övningar
- Laboration
- Besök hos fordonsindustrin och trafikforskningsinstitut

Litteratur

Material från föreläsningar, artiklar från vetenskapliga tidskrifter samt datablad och data dictionaries.

Examination inklusive obligatoriska moment

- Tentamen, 4 p, betygsatt
- Laboration, 3.5p, betygsatta


Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.


Sidansvarig Publicerad: må 13 jul 2020.