Sök i kursutbudet

Använda sökfunktionen för att hitta i Chalmers utbildningsutbud, både vad gäller kurser och program. När det finns en kurshemsida visas en hus-symbol som leder till denna sida. Tänk på att välja det läsår du vill se information om.
Sök program och utbildningsplaner


Institutionernas kurser för doktorander

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
TEK050 - Affärsplanering för tillväxtföretag: Venture Cup
Business planning for high-growth startups: Venture Cup
 
Kursplanen fastställd 2021-02-26 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: MPBDP
7,5 Högskolepoäng
Betygskala: UG - Godkänd, Underkänd
Utbildningsnivå: Grundnivå
Huvudområde: Industriell ekonomi
Institution: 45 - TEKNIKENS EKONOMI OCH ORGANISATION


Kurstillfälle 1


Undervisningsspråk: Svenska
Anmälningskod/tillfälleskod: 07115
Sökbar för utbytesstudenter: Nej
Status, lediga platser (uppdateras löpande): Ja

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0105 Inlämningsuppgift 7,5 hp Betygskala: UG   4,5 hp 3,0 hp    

I program

TKITE INFORMATIONSTEKNIK, CIVILINGENJÖR, Årskurs 2 (valbar)
TKITE INFORMATIONSTEKNIK, CIVILINGENJÖR, Årskurs 3 (valbar)

Examinator:

Mats Lundqvist

  Gå till kurshemsida


Kurstillfälle 2


Undervisningsspråk: Engelska
Anmälningskod/tillfälleskod: 07124
Sökbar för utbytesstudenter: Nej
Status, lediga platser (uppdateras löpande): Ja

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0105 Inlämningsuppgift 7,5 hp Betygskala: UG   4,5 hp 3,0 hp    

I program

TKITE INFORMATIONSTEKNIK, CIVILINGENJÖR, Årskurs 2 (valbar)
TKITE INFORMATIONSTEKNIK, CIVILINGENJÖR, Årskurs 3 (valbar)

Examinator:

Mats Lundqvist


  Gå till kurshemsida


Behörighet

Grundläggande behörighet för grundnivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Samma behörighet som det kursägande programmet.
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Förkunskaperna omfattar grundläggande behörighet för högskolestudier.

Syfte

Kursens syfte är att ge grundläggande kunskap i hur du går från affärsidé till genomtänkt företag samt tänkt att utveckla dina praktiska kunskaper i företagande men även i vad det innebär att vara entreprenör.


Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

Att genom deltagande på workshops och genom affärsplane-utveckling tillägna sig och demonostrera centrala kunskaper runt en framtida affär inom områdena:

Idégenerering
Inspiration
Från idé till handling (BMC)
Hållbart företagande (CSV & CSR)
Strategi och teamsammansättning
Patent och varumärkesskydd
Försäljning
Digital Marknadsföring
Break even budget
Presentationsteknik
Finansiering

Innehåll

Kursen består av 12-13 workshops med tillhörande utbildningsmaterial och två
inlämningsuppgifter. Workshoparna syftar bland annat till att genom aktivt deltagande öka kunskapen kring affärsutvecklingsprocessen.

Organisation

Undervisningen ges i form av obligatoriska workshops som syftar till att genom ett aktivt deltagande öka kunskapen kring frågor som bl.a. rör team-sammansättning, finansiering och hur man praktiskt startar ett företag.

Kursen ges i samarbete med Venture Cup Väst

Litteratur

Litteratur i enlighet med kurs-pm samt samt material publicerat på web-plattformen.

Examination inklusive obligatoriska moment

Examinationen består av minst 80%  närvaro vid workshops specificerade i kurs-pm samt inlämningar kopplade till Venture Cup Västs tävling.
Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.


Sidansvarig Publicerad: må 13 jul 2020.