Sök i kursutbudet

Använda sökfunktionen för att hitta i Chalmers utbildningsutbud, både vad gäller kurser och program. När det finns en kurshemsida visas en hus-symbol som leder till denna sida. Tänk på att välja det läsår du vill se information om.
Sök program och utbildningsplaner


Institutionernas kurser för doktorander

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
MMS230 - Luftföroreningar från transporter
Emissions from transportation
 
Kursplanen fastställd 2021-09-06 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: FRIST
7,5 Högskolepoäng
Betygskala: UG - Godkänd, Underkänd
Utbildningsnivå: Grundnivå
Huvudområde: Kemiteknik, Maskinteknik
Institution: 30 - MEKANIK OCH MARITIMA VETENSKAPER


Undervisningsspråk: Engelska
Anmälningskod/tillfälleskod: 99140
Sökbar för utbytesstudenter: Nej
Minsta antal deltagare: 50
Max antal deltagare: 300

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0121 Inlämningsuppgift 4,0 hp Betygskala: UG   4,0 hp    
0221 Projekt 3,5 hp Betygskala: UG   3,5 hp    

I program

FRIST FRISTÅENDE KURS, Årskurs 1 (valbar)

Examinator:

Jonas Sjöblom

  Gå till kurshemsida


Behörighet

Grundläggande behörighet för grundnivå

Syfte

Luftföroreningar är ett stort problem för klimat och människors hälsa. Transportsystemet är ett komplext system som växer i komplexitet. Framtida ingenjörer/lärare/beslutsfattare måste förstå både grundläggande kunskaper om olika utsläpp och samspelet med samhället i stort för att förbereda sig för en hållbar framtid och för minskade utsläpp från transporter.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

1. beskriva skillnaden mellan globala luftföroreningar (CO2, CH4, N2O) och lokala luftföroreningar (CO, HC, NOX, PM)
2. beskriva luftföroreningarna från ”well-to-wheel” och konsekvenserna av luftföroreningar relaterade till markanvändning, mineralutvinning, användning av transporter, globalt klimat och hälsoeffekter
3. beskriva de olika luftföroreningarna från olika transportsätt och deras inverkan på globala klimat- och hälsoeffekter.
4. analysera en typ av mätteknik, för- och nackdelar och konsekvenserna för samhället
5. genomföra en multikriterieanalys och att presentera och diskutera resultaten under ett seminarium
6. diskutera konsekvenserna av olika systemgränser, bristande kunskap, samhällsstruktur (lagar och förordningar, individuell synvinkel, etc.) för luftföroreningar från transporter

Innehåll

1. Globala system, översikt
2. Energibärare (utsläpp från produktion)
3. Skapande av luftföroreningar samt utsläppsminskning
4. Mätning av luftföroreningar samt övervakning
5. Luftföroreningar i ett samhällsperpektiv (hälsoeffekter, politik och reglering)

Organisation

• Föreläsningar (inspelade)
• Diskussionsforum och frågestunder
• Laboration (på distans)
• Inlämningsuppgifter
• Projektuppgift inklusive gruppredovisning (digitalt) och projektrapport

Litteratur

Inspelade videos, presentationsmaterial och veteskapliga artiklar

Examination inklusive obligatoriska moment

Den första delen består av tre inlämningsuppgifter samt en labb-rapport.
Den andra delen består av en projektredovisning och en projektrapport.


Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.


Sidansvarig Publicerad: må 13 jul 2020.