Sök i kursutbudet

Använda sökfunktionen för att hitta i Chalmers utbildningsutbud, både vad gäller kurser och program. När det finns en kurshemsida visas en hus-symbol som leder till denna sida. Tänk på att välja det läsår du vill se information om.
Sök program och utbildningsplaner


Institutionernas kurser för doktorander

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
TDA316 - Transportoptimering
 
Ägare: TM
5,0 Poäng (ECTS 7,5)
Betygskala: TH - Fem, Fyra, Tre, Underkänt
Nivå: C
Institution: 37 - DATA- OCH INFORMATIONSTEKNIK

Detta kurstillfälle är inställt


Undervisningsspråk: Svenska

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Ej Lp
0101 Tentamen 5,0p Betygskala: TH   5,0p    

I program

TDATA DATATEKNIK, Årskurs 3 (valbar)
TDATA DATATEKNIK - Algoritmer, Årskurs 4 (valbar)

Examinator:

Docent  Dag WedelinBehörighet:

För kurser inom Chalmers utbildningsprogram gäller samma behörighetskrav som till de(t) program kursen ingår i.

Kursspecifika förkunskaper

Grundläggande kurs i optimering eller operationsanalys.

Syfte

Kursen syftar till att visa hur man med matematiska metoder kan modellera och lösa olika slags transportoptimeringsproblem. Detta kan ge mycket stora besparingar av tid, kostnader och andra resurser. Kursen har matematisk karaktär men lägger tonvikt på lösning av praktiska problemställningar där en viktig del är studier av verkliga fall, delvis med externa föreläsare.

Innehåll

Kursen består av följande huvudmoment:
* Introduktion till olika slags transportoptimeringsproblem. Logistik. Kort repetition av grundläggande begrepp inom optimeringslära.
* Trafikplanering. Fyrstegsmodellen. Integrerade modeller för resegenerering och -fördelning i nätverket. OD-estimering, Signalstyrning. Optimeringsmetoder för trafikplaneringsmodeller. Fallstudie.
* Optimering av tidtabeller.
* Ruttplanering. Handelresandens problem (TSP). Planering av fordonsrutter (VRP). Insamling och distribution. Varianter med tidsfönster, flera depåer och godstyper m m. Schemaläggning av personal. Modellering av regler. Olika algoritmiska angreppsätt. Kolumngenerering, olika sätt att lösa subproblem, metoder för heltalslösningar. Fallstudier.
* Lokalisering av anläggningar, terminaler etc. Nätverkskonstruktion, Transportproblem med fixa kostnader.

Organisation

Undervisningen sker i form av föreläsningar, delvis av personer som arbetar inom transportoptimering. Vid seminarier presenterar studenterna artiklar som beskriver praktikfall.

Litteratur

Artikelkompendium och föreläsningsanteckningar.

Examination

Skriftlig tentamen och/eller inlämningsuppgifter. Betygskala: U, 3, 4, 5.


Sidansvarig Publicerad: må 13 jul 2020.