Sök i kursutbudet

Använda sökfunktionen för att hitta i Chalmers utbildningsutbud, både vad gäller kurser och program. När det finns en kurshemsida visas en hus-symbol som leder till denna sida. Tänk på att välja det läsår du vill se information om.
Sök program och utbildningsplaner


Institutionernas kurser för doktorander

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
SEE085 - Linjär algebra och experimentell matematik  
Linear algebra and experimental mathematics
 
Kursplanen fastställd 2020-02-16 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: TKGBS
7,5 Högskolepoäng
Betygskala: TH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd
Utbildningsnivå: Grundnivå
Huvudområde: Matematik
Institution: 70 - RYMD-, GEO- OCH MILJÖVETENSKAP


Undervisningsspråk: Svenska
Anmälningskod/tillfälleskod: 74119
Sökbar för utbytesstudenter: Nej
Max antal deltagare: 65

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0120 Tentamen 7,5hp Betygskala: TH   7,5hp   05 Jun 2021 fm J,  27 Aug 2021 em J

I program

TKGBS GLOBALA SYSTEM, CIVILINGENJÖR, Årskurs 1 (obligatorisk)

Examinator:

Rüdiger Haas

  Gå till kurshemsida


Behörighet

Grundläggande behörighet för grundnivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Samma behörighet som det kursägande programmet.
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Syfte

Studenterna lär sig grundläggande linjär algebra genom att blanda traditionell teoretisk inlärning med matematiska experiment utförda med hjälp av numerisk programvara. Kursen behandlar bl.a. de grundläggande komponenterna i linjär algebra, såsom vektorer och matriser. Studenterna bekantar sig med abstrakta objekt, verifierar teorem och undersöka hypoteser både formellt och intuitivt genom att växla mellan “papper och penna”-inlärning och numeriska experiment.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

  • förstå och kunna använda grundläggande begrepp i linjär algebra, såsom linjära ekvationssytem, vektorrum, vektoralgebra, linjärt oberoende basvektorer, inre produkt, ortogonalitet, determinant, egenvärden och egenvektorer.
  • ha färdighet i att använda numerisk programvara för att lösa problem och undersöka samband i linjär algebra
  • ha grundläggande förståelse för hur linjär algebra kan användas i modellering och problemlösning, till exempel i ordinära differentialekvationer

Innehåll

Linjära ekvationssystem
Gauss elimination
Vektorer, linjära rum (R^n) och basvektorer
Skalärprodukt, ortogonala vektorer och vektorprodukt
Linjer, plan och vektoralgebra i tre eller fler dimensioner
Matriser (linjära operatorer), matrisalgebra
Minsta kvadratmetoden
Diagonalisering, egenvärden och egenvektorer


Organisation

Föreläsningar och räkneövningar

Litteratur

Matematisk analys och linjär algebra, del III”, av Larsson, Logg och Målqvist

Examination inklusive obligatoriska moment

Skriftlig tentamen. Frivilliga uppgifter som ger bonuspoäng på tentamen kan förekomma.


Sidansvarig Publicerad: må 13 jul 2020.