Sök i kursutbudet

Använda sökfunktionen för att hitta i Chalmers utbildningsutbud, både vad gäller kurser och program. När det finns en kurshemsida visas en hus-symbol som leder till denna sida. Tänk på att välja det läsår du vill se information om.
Sök program och utbildningsplaner


Institutionernas kurser för doktorander

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
SEE080 - Mekanik  
Mechanics
 
Kursplanen fastställd 2020-02-17 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: TKGBS
5,0 Högskolepoäng
Betygskala: TH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd
Utbildningsnivå: Grundnivå
Huvudområde: Teknisk fysik
Institution: 70 - RYMD-, GEO- OCH MILJÖVETENSKAP


Undervisningsspråk: Svenska
Anmälningskod/tillfälleskod: 74118
Sökbar för utbytesstudenter: Nej
Max antal deltagare: 65

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0120 Tentamen 5,0hp Betygskala: TH   5,0hp   15 Jan 2021 em J   09 Apr 2021 fm J,  19 Aug 2021 em J

I program

TKGBS GLOBALA SYSTEM, CIVILINGENJÖR, Årskurs 1 (obligatorisk)

Examinator:

Cathy Horellou

  Gå till kurshemsida


Behörighet

Grundläggande behörighet för grundnivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Samma behörighet som det kursägande programmet.
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Syfte

Kunskaper i mekanik behövs för att förstå jorden som system, och är en nödvändig grund för fortsatta fysikstudier. Här introduceras viktiga begrepp inom mekanik utgående från både naturliga (inkl. astronomiska) fenomen, och tekniska system

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

  • Studenten ska förstå hur mekanik kan användas för att modellera verkliga fysikaliska system. 
  • Dela up krafter/vektorer i olika koordinatssytem och göra beräkninger med vektorer. 
  • Skriva dataprogram för att räkna ut utveckling av enkla mekaniska system. 
  • Använda Newtons lagar.
  • Veta om Keplers lagar i planetariska system och kunna använda dem.

Innehåll

1. Introduktion: klassisk mekanik, fysikalisk verklighet vs matematisk modell, experiment och mätningar, enheter; rörelse; kraft; vektoranalys, koordinatssystem, tid och rum, derivater; begränsningar av Newtonsk mekanik vs relativitetsteori.

2. Beräkningsmetoder

3. Mekanikens grundläggande begrepp, partikelns mekanik
1. Absolut och relativ vila och rörelse; begrepp av partikel (punktmassa). rörelsemängd, arbete, kinetisk och potentiell energi, konserveringslagar
2. Rätlinjig rörelse: konstant hastighet, acceleration
3. Kroklinjig rörelse: hastighet och acceleration
4. Newtons första lag (tröghetslagen)
5. Newtons andra lag (kraft och rörelsemängd)
6. Kraftfördelning, kraftmätningar.
7. Jämvikt, friläggning

4. Partikelsystems mekanik
1. Newtons tredje lag (actio = reactio)
2. Tyngdpunktens rörelse
3. Rörelsemöjligheter (frihetsgrader) av system; stela kroppens plana rörelse: rotation kring fix axel, allmänn plan rörelse.

5. Tilllämpningar
1. Centripetal- och centrifugalkraft
2. Planetrörelse, Keplerslagar; gravitation
3. Kraftfält; potential; rymdfart
4. Pendelrörelse, svängningsrörelse av system
5. Jorden som roterande system; ebb och flod

Organisation

Föreläsningar och räkneövningar, hemuppgifter.

Litteratur

Bok + digital produkt: Mekanik, statik och dynamik. Författare: P.Å. Jansson, R. Grahn, M. Enelund. Studentlitteratur. Artikelnummer: 6273-04. ISBN: 9789144116594. Upplaga: 4. Revisionsår: 2018. Utgivningsår:1997. Sidantal: 600.

Examination inklusive obligatoriska moment

Skriftliga prov (60% av slutbetyget) och två obligatoriska inlämningsuppgifter (2x20% av slutbetyget).


Sidansvarig Publicerad: må 13 jul 2020.