Sök i kursutbudet

Använda sökfunktionen för att hitta i Chalmers utbildningsutbud, både vad gäller kurser och program. När det finns en kurshemsida visas en hus-symbol som leder till denna sida. Tänk på att välja det läsår du vill se information om.
Sök program och utbildningsplaner


Institutionernas kurser för doktorander

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
SEE060 - Jorden som system
The Earth System
 
Kursplanen fastställd 2020-02-16 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: TKGBS
7,5 Högskolepoäng
Betygskala: TH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd
Utbildningsnivå: Grundnivå
Huvudområde: Globala system
Institution: 70 - RYMD-, GEO- OCH MILJÖVETENSKAP


Undervisningsspråk: Svenska
Anmälningskod/tillfälleskod: 74114
Sökbar för utbytesstudenter: Nej
Max antal deltagare: 65

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0120 Inlämningsuppgift, del A 1,5hp Betygskala: UG   1,5hp    
0220 Tentamen, del B 6,0hp Betygskala: TH   6,0hp   02 Jun 2021 fm J,  23 Aug 2021 em J

I program

TKGBS GLOBALA SYSTEM, CIVILINGENJÖR, Årskurs 1 (obligatorisk)

Examinator:

Patrick Eriksson

  Gå till kurshemsida

Tema:

Miljö och hållbar utveckling 5,0 hp


Behörighet

Grundläggande behörighet för grundnivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Samma behörighet som det kursägande programmet.
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Syfte

Kursen beskriver de fysikaliska och kemiska mekanismer som styr jordens klimat. Speciellt fokus läggs på de stora kretsloppen i naturen och hur de kan förstås som sammankopplade system som agerar på olika tidsskalor. Kursen skall ge de grundläggande kunskaper som krävs för att senare kunna analysera mänskliga aktiviteter ur miljö- och klimatperspektiv.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

Att i ord kunna beskriva: jämviktstillstånd och återkopplingar i system, atmosfärens och havens struktur och cirkulation, plattektonik, jordens strålningsbalans, betydelse och nedbrytning av ozonlagret, vattnets och kolets kretslopp, orsak och hastighet av naturliga klimatförändringar, inverkan på klimatet av fossila bränslen, avskogning och jordbruk. Vidare, att enklare numeriska problem kring t.ex. hydrostatisk jämvikt, tidskonstanter och strålningsbalans, samt att kunna utföra och tolka enkla simuleringar av delar i klimatsystemet.

Innehåll

Huvudtema i kursen är:

• Grundläggande systemtänkande

• Atmosfären, haven, kryosfären och litosfären

• Jordens strålningsbalans

• De viktigaste kretsloppen (vatten, kol, kväve och fosfor)

• Naturliga klimatförändringar

• Mänskligt orsakade förändringar, som nedbrytning av ozonlagret, utsläpp av växthusgaser, försämrad luftkvalité och utvinnande av naturresurser.

Organisation

Kursen består av föreläsningar, egen inläsning av litteratur och räkneövningar, samt simuleringar som redovisas via inlämningsuppgifter.

Litteratur

The Earth System av Kump, Kasting och Kump (third international edition), ISBN 1-292-02163-2, samt utdelat material.

Examination inklusive obligatoriska moment

Skriftlig tentamen (6 hp) samt obligatoriska inlämningsuppgifter (1,5 hp). Slutbetyg baseras enbart på tentamensresultat.


Sidansvarig Publicerad: må 13 jul 2020.