Sök i kursutbudet

Använda sökfunktionen för att hitta i Chalmers utbildningsutbud, både vad gäller kurser och program. När det finns en kurshemsida visas en hus-symbol som leder till denna sida. Tänk på att välja det läsår du vill se information om.
Sök program och utbildningsplaner


Institutionernas kurser för doktorander

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
MVE625 - Beräkningsverktyg
Computational tools
 
Kursplanen fastställd 2020-02-16 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: TKGBS
5,0 Högskolepoäng
Betygskala: TH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd
Utbildningsnivå: Grundnivå
Huvudområde: Datateknik
Institution: 11 - MATEMATISKA VETENSKAPER


Undervisningsspråk: Svenska
Anmälningskod/tillfälleskod: 74113
Sökbar för utbytesstudenter: Nej
Max antal deltagare: 65

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0120 Muntlig tentamen 5,0hp Betygskala: TH   5,0hp    

I program

TKGBS GLOBALA SYSTEM, CIVILINGENJÖR, Årskurs 1 (obligatorisk)

Examinator:

Stefan Lemurell

  Gå till kurshemsida


Behörighet

Grundläggande behörighet för grundnivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Samma behörighet som det kursägande programmet.
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Syfte

Kursen skall ge förtrogenhet med minst ett verktyg för beräkningar och ge grundläggande kunskap vad gäller symbolisk och numerisk beräkning med hjälp av detta verktyg. Den ska också ge grundläggande färdigheter vad gäller visualisering av data. 

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

 • använda ett datorverktyg för att göra enkla matematiska beräkningar
 • skriva enkla datorprogram som innehåller villkor och upprepningar
 • skriva egna funktioner och använda dessa i datorprogram
 • hantera strängar och filer i programmeringsmiljö
 • ösa enkla problem inom analys exakt med symbolisk programmering
 • lösa enkla problem inom analys numeriskt och göra grundläggande feluppskattning
 • visualisera data i form av diagram och grafer

Innehåll

Programmeringsmiljö
 • Designmiljöer
 • Filhantering
 • Felsökning
 • Testning

Grundläggande imperativ programmering
 • Variabler och typer
 • Operatorer
 • Matematiska standardfunktioner
 • Stränghantering
 • Fält
 • Villkor
 • Upprepningar
 • Funktioner

Numeriska beräkningar
 • Lösa ekvationer
 • Summor
 • Integrera
 • Gränsvärden
 • Lösa enkla differentialekvationer
 • Enkla feluppskattningar

Symboliska beräkningar
 • Förenkla
 • Derivera
 • Integrera

Visualisering
 • Funktionsgrafer
 • Diagram
 • Tvådimensionella datamängder

Organisation

Undervisningen består av föreläsningar och laborationer.

Litteratur

Utdelat material och webb-resurser. Publiceras och presenteras i detalj på kurshemsidan.

Examination inklusive obligatoriska moment

Godkänt betyg (betyget 3) baseras på muntlig och skriftlig redovisning av obligatoriska laborationer under kursens gång. Betygen 4 och 5 kan uppnås genom goda resultat vid en frivillig muntlig tentamen vid kursens slut.


Sidansvarig Publicerad: må 13 jul 2020.