Sök i kursutbudet

Använda sökfunktionen för att hitta i Chalmers utbildningsutbud, både vad gäller kurser och program. När det finns en kurshemsida visas en hus-symbol som leder till denna sida. Tänk på att välja det läsår du vill se information om.
Sök program och utbildningsplaner


Institutionernas kurser för doktorander

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
MVE620 - Envariabelanalys  
Single variable calculus
 
Kursplanen fastställd 2020-02-16 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: TKGBS
7,5 Högskolepoäng
Betygskala: TH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd
Utbildningsnivå: Grundnivå
Huvudområde: Matematik
Institution: 11 - MATEMATISKA VETENSKAPER


Undervisningsspråk: Svenska
Anmälningskod/tillfälleskod: 74112
Sökbar för utbytesstudenter: Nej
Max antal deltagare: 65

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0120 Tentamen 7,5hp Betygskala: TH   7,5hp   30 Okt 2020 fm J   07 Jan 2021 fm J,  17 Aug 2021 em J

I program

TKGBS GLOBALA SYSTEM, CIVILINGENJÖR, Årskurs 1 (obligatorisk)

Examinator:

Thomas Bäckdahl

  Gå till kurshemsida


Behörighet

Grundläggande behörighet för grundnivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Samma behörighet som det kursägande programmet.
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Syfte

Kursens syfte är att, tillsammans med övriga matematikkurser, ge en matematisk allmänbildning användbar i fortsatta studier och yrkesverksamhet. Kursen skall ge kunskaper i envariabelanalys nödvändiga för övriga kurser inom Globala system-programmet.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

 • hantera logiska uttryck och elementära funktioner.
 • förklara begreppen gränsvärde, derivata och integral och kopplingen
  dem emellan.

 • beräkna gränsvärden, derivator och integraler.
 • utföra extremvärdesundersökningar.
 • approximera funktioner med polynom samt framställa dem som
  potensserier.

 • lösa enklare ordinära differentialekvationer.
 • kombinera kunskaper om olika begrepp i praktisk problemlösning.


Innehåll

 • Matematisk logik, mängder, talföljder och reella tal.
 • Funktionsbegreppet och elementära funktioner.
 • Gränsvärde och kontinuitet.
 • Derivata och deriveringsregler.
 • Extremvärden, medelvärdessatsen och linjärisering.
 • Riemannintegralen och generaliserade integraler.
 • Integralkalkylens medelvärdessats och analysens fundamentalsats.
 • Integrationsmetoder och beräkning av båglängd, area och volym.
 • Lösningsmetoder för några ordinära differentialekvationer.


Organisation

Föreläsningar och övningar.

Litteratur

Matematisk Analys & Linjär Algebra Del I och II av S. Larsson, A. Logg och A. Målqvist

Examination inklusive obligatoriska moment

Avslutande skriftlig examination. Frivilliga övningsuppgifter som kan ge bonuspoäng till tentan kan förekomma.


Sidansvarig Publicerad: må 13 jul 2020.