Sök i kursutbudet

Använda sökfunktionen för att hitta i Chalmers utbildningsutbud, både vad gäller kurser och program. När det finns en kurshemsida visas en hus-symbol som leder till denna sida. Tänk på att välja det läsår du vill se information om.
Sök program och utbildningsplaner


Institutionernas kurser för doktorander

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
TME050 - Projekt
Project
 
Kursplanen fastställd 2014-02-20 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: TKMAS
7,5 Högskolepoäng
Betygskala: TH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd
Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Huvudområde: Automation och mekatronik, Maskinteknik, Teknisk design
Institution: 0480 - MASKINTEKNIK (projektarbete)


Kurstillfälle 1


Undervisningsspråk: Engelska
Anmälningskod/tillfälleskod: 55119
Sökbar för utbytesstudenter: Nej
Max antal deltagare: 5
Endast studenter med kurstillfället i programplan

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0105 Projekt 7,5hp Betygskala: TH   7,5hp    

I program

TKMAS MASKINTEKNIK, CIVILINGENJÖR, Årskurs 3 (valbar)

Examinator:

Johan Bankel

  Gå till kurshemsida


Kurstillfälle 2


Undervisningsspråk: Engelska
Anmälningskod/tillfälleskod: 55161
Sökbar för utbytesstudenter: Nej
Endast studenter med kurstillfället i programplan

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0105 Projekt 7,5hp Betygskala: TH   7,5hp    

Examinator:

Johan BankelBehörighet

Grundläggande behörighet för avancerad nivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Engelska 6
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Godkänd projektplan

Syfte

Kompletterande projektkurs.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

Uppfyllda mål enligt projektarbetets beskrivning

Innehåll

Genomförande enligt projektplan

Organisation

Projektarbete enligt plan

Litteratur

-

Examination inklusive obligatoriska moment

Godkänd skriftlig rapport eller vad som anges i projektbeskrivningen.


Sidansvarig Publicerad: må 13 jul 2020.