Sök i kursutbudet

Använda sökfunktionen för att hitta i Chalmers utbildningsutbud, både vad gäller kurser och program. När det finns en kurshemsida visas en hus-symbol som leder till denna sida. Tänk på att välja det läsår du vill se information om.
Sök program och utbildningsplaner


Institutionernas kurser för doktorander

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
MVE555 - 3D geometri och arkitektur
Architectural geometry
 
Kursplanen fastställd 2019-02-21 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: TKATK
4,5 Högskolepoäng
Betygskala: UG - Godkänd, Underkänd
Utbildningsnivå: Grundnivå
Huvudområde: Arkitektur och teknik, Maskinteknik, Matematik, Samhällsbyggnadsteknik
Institution: 11 - MATEMATISKA VETENSKAPER


Undervisningsspråk: Svenska
Anmälningskod/tillfälleskod: 46134
Sökbar för utbytesstudenter: Nej
Max antal deltagare: 20

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0118 Dugga 4,5 hp Betygskala: UG   4,5 hp    

I program

TKATK ARKITEKTUR OCH TEKNIK, Årskurs 3 

Examinator:

Stefan Lemurell

  Gå till kurshemsida


Behörighet

Grundläggande behörighet för grundnivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Samma behörighet som det kursägande programmet.
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Syfte

Geometri finns ständigt närvarande i den arkitektoniska designprocessen. Kursen syfte är att introducera geometri som ett verktyg för formgivning, analys och tillverkning av komplexa former men också att vara en inspirationskälla för tillämpningar av geometri i arkitektur och konst.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

- redogöra för grundläggande begrepp och samband inom geometri och arkitektur
- tillämpa numeriska beräkningsmetoder
- planera, genomföra och kommunicera ett undersökande projektarbete inom geometri och arkitektur
- utforma en vetenskaplig poster

Innehåll

Geometriska primitiver
Koordinatsystem, transformationer och projektioner
Modellering av kurvor och ytor
Olika sorters deformationer
Digitalisering och anpassning till fysiska modeller

Organisation

Kursen organiseras som en serie av föreläsningar följt av projektarbete i små grupper.

Examination inklusive obligatoriska momentSidansvarig Publicerad: må 13 jul 2020.