Sök i kursutbudet

Använda sökfunktionen för att hitta i Chalmers utbildningsutbud, både vad gäller kurser och program. När det finns en kurshemsida visas en hus-symbol som leder till denna sida. Tänk på att välja det läsår du vill se information om.
Sök program och utbildningsplaner


Institutionernas kurser för doktorander

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
MPA060 - Valfri kurs
Elective course
 
Kursplanen fastställd 2017-02-06 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: TKMAS
7,5 Högskolepoäng
Betygskala: UG - Godkänd, Underkänd
Utbildningsnivå: Grundnivå
Institution: 0480 - MASKINTEKNIK (projektarbete)


Undervisningsspråk: Svenska
Anmälningskod/tillfälleskod: 55129
Sökbar för utbytesstudenter: Nej
Minsta antal deltagare: 1
Max antal deltagare: 1
Endast studenter med kurstillfället i programplan

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0117 Projekt 7,5hp Betygskala: UG   7,5hp    

I program

TKMAS MASKINTEKNIK, CIVILINGENJÖR, Årskurs 2 

Examinator:

Johan Bankel

  Gå till kurshemsida


Behörighet

Grundläggande behörighet för grundnivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Samma behörighet som det kursägande programmet.
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Icke valbar kurs

Syfte

Synliggöra kurser som görs utanför ordinarie kursutbud i årskurs 3.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

Kursens lärandemål bidrar till programmets övergripande mål.

Innehåll

Kurs godkänd att ingå som valfri i utbildningsprogrammet

Organisation

Valfri kurs

Litteratur

-

Examination inklusive obligatoriska moment

Tillgodoräknad kurs


Sidansvarig Publicerad: må 13 jul 2020.