Sök i kursutbudet

Använda sökfunktionen för att hitta i Chalmers utbildningsutbud, både vad gäller kurser och program. När det finns en kurshemsida visas en hus-symbol som leder till denna sida. Tänk på att välja det läsår du vill se information om.
Sök program och utbildningsplaner


Institutionernas kurser för doktorander

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
KAA052 - Matematisk modellering i kemitekniken
Mathematical modelling in chemical engineering
 
Kursplanen fastställd 2019-02-12 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: TKKEF
7,5 Högskolepoäng
Betygskala: TH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd
Utbildningsnivå: Grundnivå
Huvudområde: Kemiteknik, Matematik
Institution: 21 - KEMI OCH KEMITEKNIK


Undervisningsspråk: Svenska
Anmälningskod/tillfälleskod: 54121
Sökbar för utbytesstudenter: Nej
Max antal deltagare: 75

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0115 Projekt 3,0 hp Betygskala: UG   3,0 hp    
0215 Tentamen 4,5 hp Betygskala: TH   4,5 hp   31 Maj 2021 fm J,  10 Okt 2020 fm J,  23 Aug 2021 fm J

I program

TKKEF KEMITEKNIK MED FYSIK, CIVILINGENJÖR, Årskurs 3 (obligatoriskt valbar)
TKKMT KEMITEKNIK, CIVILINGENJÖR, Årskurs 3 (obligatoriskt valbar)
TKBIO BIOTEKNIK, CIVILINGENJÖR, Årskurs 3 (obligatoriskt valbar)

Examinator:

Ronnie Andersson

  Gå till kurshemsida


Behörighet

Grundläggande behörighet för grundnivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Samma behörighet som det kursägande programmet.
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Kursen förutsätter grundläggande kunskaper i kemiteknik, speciellt transportprocesser. Grundläggande kunskaper i matematik, statistik och programmering (MatLab) är också nödvändiga.

Syfte

Kursen vill ge en inblick i formulering, lösning och användning av matematiska modeller i kemitekniska sammanhang.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

Konstruera, lösa och tillämpa matematiska modeller för kemitekniska frågeställningar, t.ex. utformning, upp/nedskalning, optimering och drift av kemiska reaktorer, separationsutrustning och värmeväxlare.

Speciellt:
  • Konstruera modeller genom balanser, på differentiella eller makroskopiska kontrollvolymer, av rörelsemängd, värme, massa och antal
  • Konstruera modeller genom att utgå från generella ekvationer och förenkla
  • Förstå och kunna tillämpa olika strategier för modellförenkling
  • Förstå skillnader mellan olika modeller
  • Förstå och kunna tillämpa numeriska lösningsmetoder
  • Förstå och kunna utföra parameter estimering
  • Kunna avgöra om en modell är tillräckligt bra

Innehåll

Föreläsningar: Formulering av modeller, olika typer av modeller, modellfilosofi, numeriska metoder, överslagsmetoder, kontroll mot experiment, parameterestimering.

Övningar: Problemlösning och gruppövningar med anknytning till föreläsningarna.

Projektuppgift: I ett obligatoriskt projektarbete i mindre grupper behandlas en mer omfattande problemställning av kemiteknisk natur. Arbetet innefattar problemformulering, framtagande av modeller av olika komplexitet, analys och numerisk lösning på dator mha framförallt programsystemet MATLAB.

Organisation

Kursen innefattar föreläsningar, övningar och ett obligatoriskt projekt.

Litteratur

Rasmuson A., B. Andersson, L. Olsson, R. Andersson: Mathematical Modeling in Chemical Engineering. Cambridge University Press 2014

Examination inklusive obligatoriska moment

Kursen avslutas med skriftlig tentamen (5 timmar).
Obligatoriskt projekt med skriftlig och muntlig redovisning.


Sidansvarig Publicerad: må 13 jul 2020.