Sök i kursutbudet

Använda sökfunktionen för att hitta i Chalmers utbildningsutbud, både vad gäller kurser och program. När det finns en kurshemsida visas en hus-symbol som leder till denna sida. Tänk på att välja det läsår du vill se information om.
Sök program och utbildningsplaner


Institutionernas kurser för doktorander

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
KMG076 - Genetiskt modifierade nyttoväxter
Genetically engineered foods
 
Kursplanen fastställd 2019-02-12 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: MPBIO
7,5 Högskolepoäng
Betygskala: TH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd
Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Huvudområde: Bioteknik
Institution: 0113 - BIOLOGI OCH MILJÖVETENSKAP GU


Undervisningsspråk: Engelska
Anmälningskod/tillfälleskod: 08115
Sökbar för utbytesstudenter: Ja
Max antal deltagare: 20

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0114 Tentamen 7,5hp Betygskala: TH   7,5hp   Kontakta examinator,  Kontakta examinator,  25 Aug 2021 fm J

I program

MPBIO BIOTEKNIK, MASTERPROGRAM, Årskurs 2 (valbar)

Examinator:

Adrian Clark

  Gå till kurshemsida


Behörighet

Grundläggande behörighet för avancerad nivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Engelska 6
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Grundläggande kunskaper i cell- och molekylärbiologi (UCM010, KMG050 eller motsvarande), och molekylär bioteknik (KMB056 eller motsvarande). Kursen KMG041, Metoder i molekylärbiologi eller motsvarande kunskap om modellorganismer rekommenderas.

Syfte

Kursen syftar till att ge en fördjupad förståelse i nuvarande och möjliga framtida applikationer av modern bioteknik i produktion av jordbruksgrödor.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

 • Ha kunskap i hur man praktiskt utför en genmodifikation av en växt och den teoretiska bakgrunden till tekniken
 • Ha kunskap av vilka genetisk modifierade grödor som finns ute på marknaden och om de positiva och negativa aspekterna av användningen av dessa
 • Ha kunskap av framtida GMO grödor och hur GMO grödor kan förändra förhållandena för befolkningsgrupper med antingen över- eller underintag av viktiga näringsämnen
 • Ha kunskap av hur en riskanalys av en GMO gröda går till och få en förståelse över risker inom ekologi och toxikologi
 • Ha en översiktlig förståelse av dagens lagstiftning om GMO grödor i EU, USA och andra viktiga länder
 • Känna till huvuddragen i debatten kring GMO-grödor

Innehåll

 • Kursen ger en introduktion och teoretisk bakgrund till moderna tekniker för framställning av genetiskt modifierade grödor
 • Kursen ger en fördjupad presentation av de två viktigaste kommersiellt använda genetiskt modifierade grödorna; herbicidtoleranta och insektsresistenta, samt både positiva och negativa konsekvenser av deras användning
 • Kursen ger en översikt över potentiella framtida användningsområden av genetiskt modifierade grödor för att hantera olika problem i kommersiell matproduktion
 • Politiken och regelverket kring genetiskt modifierade grödor presenteras
 • Projektarbeten i grupper om två fördjupar förståelsen för någon specifik tillämpning av genetiskt modifierade grödor
 • En laboration kring någon molekylärbiologisk aspekt av genetiskt modifierade grödor

Organisation

Kursen innehåller föreläsningar, projektarbete och en laboration.

Litteratur

Utdelat material i form av översiktsartiklar och andra forskningsrapporter på kursens område.

Examination inklusive obligatoriska moment

Skriftlig tentamen, laborationsredogörelse och muntlig presentation.


Sidansvarig Publicerad: må 13 jul 2020.