Sök i kursutbudet

Använda sökfunktionen för att hitta i Chalmers utbildningsutbud, både vad gäller kurser och program. När det finns en kurshemsida visas en hus-symbol som leder till denna sida. Tänk på att välja det läsår du vill se information om.
Sök program och utbildningsplaner


Institutionernas kurser för doktorander

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
AFO170 - Kropp, rum, bilder
Body, space, image
 
Kursplanen fastställd 2019-02-04 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: TKARK
3,0 Högskolepoäng
Betygskala: UG - Godkänd, Underkänd
Utbildningsnivå: Grundnivå
Huvudområde: Arkitektur
Institution: 20 - ARKITEKTUR OCH SAMHÄLLSBYGGNADSTEKNIK


Kurstillfälle 1

Kurstillfället inställt
Undervisningsspråk: Svenska
Anmälningskod/tillfälleskod: 45118
Sökbar för utbytesstudenter: Nej
Max antal deltagare: 40

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0194 Övning 3,0hp Betygskala: UG   1,5hp 1,5hp    

I program

TKATK ARKITEKTUR OCH TEKNIK, Årskurs 2 
TKATK ARKITEKTUR OCH TEKNIK, Årskurs 1 
TKARK ARKITEKTUR, Årskurs 1 
TKARK ARKITEKTUR, Årskurs 2 
TKARK ARKITEKTUR, Årskurs 3 

Examinator:

Peter Christensson

  Gå till kurshemsida


Kurstillfälle 2


Undervisningsspråk: Svenska
Anmälningskod/tillfälleskod: 45120
Sökbar för utbytesstudenter: Nej
Max antal deltagare: 40

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0194 Övning 3,0hp Betygskala: UG   1,5hp 1,5hp    

I program

TKATK ARKITEKTUR OCH TEKNIK, Årskurs 1 
TKATK ARKITEKTUR OCH TEKNIK, Årskurs 2 

Examinator:

Peter Christensson


  Gå till kurshemsida


Behörighet

Grundläggande behörighet för grundnivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Samma behörighet som det kursägande programmet.
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Svenska.

Syfte

Deltagarna i denna 2-poängskurs arbetar efter en fastlagd studieplan som behandlar olika aspekter på teckning efter levande modell.
Syftet är att utveckla färdigheter i teckning.
Att försöka finna sambandet mellan ett studium av människokroppen i vila och rörelse i förhållande till det omgivande rummet och arkitektonisk formgestaltning.
Att i studier av människokroppen fundera över hur människan agerar i de rum som skapas inom arkitekturen.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

- förstå samband mellan ljus/skugga och upplevd form.
- förstå samband mellan tyngdpunkt, balans, stöd, yta och kroppen.
- visa färdigheter i teckning.

Innehåll

Kursen omfattar 16 studietillfällen á 3 tim med arbete efter modell med bl a följande delmoment:
1. Anatomi - föreläsning, demonstration och övning, 2x3 tim
2. Den konstnärliga traditionen i figurteckning, 3 tim
3. Figur i rum, 2x3 tim
4. Figur i rörelse, 2x3 tim
5. Kroki - linjeteckning, 2x3 tim
6. Formteckning - ljus och skugga, 2x3 tim
7. Gestaltning av sinnesstämningar

Kursen avslutas med ett övningsmoment där deltagarna individuellt skall sammanställa sina teckningar i en tematisk redovisning av kursens innehåll. Denna sammanställning skall ge material till en gemensam utställning.

Litteratur

Peter Dahl: Modellteckningens grunder
Kenneth Clark: The Nude
Barcay: Anatomy for artists
Liam Brady: The psychology of the nude
samt stenciler från avdelningen.

Examination inklusive obligatoriska moment

För godkänt betyg på kursen krävs närvaro i samtliga övningsmoment och godkänt resultat av arbetet. Genomförd och godkänd slutredovisning.

Om resultatet ej blir godkänt i kurs skall komplettering utföras enligt skriftlig instruktion och bedömas i närmast efterföljande omtentaperiod. Om denna komplettering inte ger ett godkänt resultat och ytterligare komplettering krävs, meddelas även detta skriftigt. Denna komplettering blir bedömd i därefter kommande omtentaperiod. Om kompletteringarna därefter inte är tillräckligt för ett godkänt resultat på kursen, får kursen läsas om.


Sidansvarig Publicerad: må 13 jul 2020.