Sök i kursutbudet

Använda sökfunktionen för att hitta i Chalmers utbildningsutbud, både vad gäller kurser och program. När det finns en kurshemsida visas en hus-symbol som leder till denna sida. Tänk på att välja det läsår du vill se information om.
Sök program och utbildningsplaner


Institutionernas kurser för doktorander

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
ARK212 - Digitala verktyg - BIM
Digital tools - BIM
 
Kursplanen fastställd 2020-02-19 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: TKATK
3,0 Högskolepoäng
Betygskala: UG - Godkänd, Underkänd
Utbildningsnivå: Grundnivå
Huvudområde: Arkitektur och teknik
Institution: 20 - ARKITEKTUR OCH SAMHÄLLSBYGGNADSTEKNIK


Undervisningsspråk: Svenska
Anmälningskod/tillfälleskod: 46133
Sökbar för utbytesstudenter: Nej
Max antal deltagare: 50
Endast studenter med kurstillfället i programplan

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0118 Inlämningsuppgift 3,0hp Betygskala: UG   3,0hp    

I program

TKATK ARKITEKTUR OCH TEKNIK, Årskurs 3 (obligatorisk)

Examinator:

Stefano Delia

  Gå till kurshemsida


Behörighet

Grundläggande behörighet för grundnivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Samma behörighet som det kursägande programmet.
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Grundläggande färdigheter i modellering, visualisering och grafisk kommunikation motsvarande kursen ARK093 Digitala verktyg.

Syfte

Kursens syfte är att utveckla studentens förmåga att med digitala BIM-verktyg och metoder bygga 3D-modeller av byggnader för visualisering och byggprojektering.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

- uppvisa färdigheter i digitala BIM-verktyg för skapande av 3D-modeller av byggnader.
- uppvisa grundläggande förståelse för BIM i byggprojektering.
- tillämpa BIM-modell för enklare simuleringar och analyser.
- reflektera över olika modellerings- och visualiseringsverktygs interaktion med och påverkan på arkitektens designprocess.

Innehåll

Kursen består av två lika stora delar. I den första bygger man en BIM-modell. I den andra använder man modellen för olika typer av analyser och studier, exempelvis energiberäkningar och tillgänglighet.

Organisation

- lärarledda lektioner i digital 3D-modellering med BIM-verktyg med inslag av självstudier - föreläsningar om BIM
- övningar med analyser och tester av den byggda modellen
- presentation och diskussion över det uppnådda resultaten

Examination inklusive obligatoriska moment

För betyget godkänd krävs deltagande i övningar samt inlämnade och godkända övningsuppgifter.


Sidansvarig Publicerad: må 13 jul 2020.