Sök i kursutbudet

Använda sökfunktionen för att hitta i Chalmers utbildningsutbud, både vad gäller kurser och program. När det finns en kurshemsida visas en hus-symbol som leder till denna sida. Tänk på att välja det läsår du vill se information om.
Sök program och utbildningsplaner


Institutionernas kurser för doktorander

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
MPA041 - Maskintekniskt projekt  
Mechanical engineering project
 
Kursplanen fastställd 2020-11-30 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: TKMAS
15,0 Högskolepoäng
Betygskala: UG - Godkänd, Underkänd
Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Huvudområde: Automation och mekatronik, Maskinteknik, Teknisk design
Institution: 0480 - MASKINTEKNIK (projektarbete)


Kurstillfälle 1


Undervisningsspråk: Svenska
Anmälningskod/tillfälleskod: 55147
Sökbar för utbytesstudenter: Nej
Endast studenter med kurstillfället i programplan

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0114 Projekt 15,0hp Betygskala: UG   7,5hp 7,5hp    

I program

TKMAS MASKINTEKNIK, CIVILINGENJÖR, Årskurs 3 (valbar)

Examinator:

Johan Bankel

  Gå till kurshemsida


Kurstillfälle 2


Undervisningsspråk: Svenska
Anmälningskod/tillfälleskod: 55167
Sökbar för utbytesstudenter: Nej
Endast studenter med kurstillfället i programplan

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0114 Projekt 15,0hp Betygskala: UG   15,0hp    

Examinator:

Johan BankelBehörighet

Grundläggande behörighet för avancerad nivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Engelska 6
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Kan bara väljas efter överenskommelse med utbildningsprogrammet.

Syfte

Synliggöra ett större arbete i projektform som görs utanför ordinarie kursutbud.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

Redogöra skriftligen för genomfört projektarbete.

Innehåll

Godkänd separat projektbeskrivning.

Organisation

Projektarbete

Litteratur

-

Examination inklusive obligatoriska moment

Godkänd skriftlig rapport


Sidansvarig Publicerad: må 13 jul 2020.